Декларация на служителите на РЗИ по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ