Мониторинг

 

2024 г.

 

Мониторинг на води от 01.06.2024 г. – 15.06.2024 г. - по радиологични показатели

Мониторинг на води от 01.06.2024 г. – 15.06.2024 г.

Мониторинг на води от 16.04-22.04.2024 г. и 17.05-31.05.2024 г. - по радиологични показатели

Мониторинг на води от 01.04.2024 г. – 31.05.2024 г. - по радиологични показатели

Мониторинг на води от 16.05.2024 г. – 31.05.2024 г.

Мониторинг на води от 01.05.2024 г. – 15.05.2024 г.

Мониторинг на води от 16.04.2024 г. – 30.04.2024 г.

Мониторинг на води от 01.04.2024 г. – 15.04.2024 г. - по радиологични показатели

Мониторинг на води от 01.04.2024 г. – 15.04.2024 г.

Мониторинг на води от 01.03.2024 г. – 31.03.2024 г. - по радиологични показатели

Мониторинг на води от 16.03.2024 г. – 31.03.2024 г.

Мониторинг на води от 01.03.2024 г. – 15.03.2024 г. - по радиологични показатели

Мониторинг на води от 01.03.2024 г. – 15.03.2024 г.

Мониторинг на води от 01.02.2024 г. – 29.02.2024 г. - по радиологични показатели

Мониторинг на води от 16.02.2024 г. – 29.02.2024 г.

Мониторинг на води от 01.02.2024 г. – 15.02.2024 г.

Мониторинг на води от 01.01.2024 г. – 31.01.2024 г.

 

2023 г.

 

 

Мониторинг на води от 01.12.2023 г. – 31.12.2023 г. - по радиологични показатели

Мониторинг на води от 16.12.2023 г. – 31.12.2023 г.

Мониторинг на води от 01.12.2023 г. – 15.12.2023 г. - по радиологични показатели

Мониторинг на води от 01.12.2023 г. – 15.12.2023 г.

Мониторинг на води от 01.11.2023 г. – 31.11.2023 г. - по радиологични показатели

Мониторинг на води от 16.11.2023 г. – 30.11.2023 г.

Мониторинг на води от 01.11.2023 г. – 15.11.2023 г. - по радиологични показатели

Мониторинг на води от 01.11.2023 г. – 15.11.2023 г.

Мониторинг на води от 01.10.2023 г. – 31.10.2023 г. - по радиологични показатели

Мониторинг на води от 16.10.2023 г. – 31.10.2023 г.

Мониторинг на води от 25.09.2023 г. – 15.10.2023 г.

Мониторинг на води от 16.09.2023 г. – 25.09.2023 г.

Мониторинг на води от 01.09.2023 г. – 15.09.2023 г. - по радиологични показатели

Мониторинг на води от 01.09.2023 г. – 15.09.2023 г.

Мониторинг на питейни води от Област Пловдив

Мониторинг на води от 01.08.2023 г. – 31.08.2023 г. - по радиологични показатели

Мониторинг на води от 16.08.2023 г. – 31.08.2023 г.

Мониторинг на води от 01.08.2023 г. – 15.08.2023 г.

Мониторинг на води от 01.07.2023 г. – 31.07.2023 г. - по радиологични показатели

Мониторинг на води от 16.07.2023 г. – 30.07.2023 г.

Мониторинг на води от 01.07.2023 г. – 15.07.2023 г.

Мониторинг на води от 16.06.2023 г. – 30.06.2023 г. - по радиологични показатели

Мониторинг на води от 16.06.2023 г. – 30.06.2023 г.

Мониторинг на води от 01.06.2023 г. – 15.06.2023 г. - по радиологични показатели

Мониторинг на води от 01.06.2023 г. – 15.06.2023 г.

Мониторинг на води от 01.05.2023 г. – 31.05.2023 г. - по радиологични показатели

Мониторинг на води от 16.05.2023 г. – 31.05.2023 г.

Мониторинг на води от 01.05.2023 г. – 15.05.2023 г.

Мониторинг на води от 16.04.2023 г. – 30.04.2023 г.

Мониторинг на води от 01.04.2023 г. – 18.04.2023 г. - по радиологични показатели

Мониторинг на води от 01.04.2023 г. – 15.04.2023 г.

Мониторинг на води от 01.03.2023 г. – 31.03.2023 г. - по радиологични показатели

Мониторинг на води от 16.03.2023 г. – 31.03.2023 г.

Мониторинг на води от 30.03.2023 г. - с. Стрелци, Община Брезово

Мониторинг на води от 01.03.2023 г. – 15.03.2023 г.

Мониторинг на води от 01.02.2023 г. – 28.02.2023 г. - по радиологични показатели

Мониторинг на води от 16.02.2023 г. – 28.02.2023 г.

Мониторинг на води от 01.02.2023 г. – 15.02.2023 г.

СПРАВКА ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБА № 9/2001 г. В ДГ „ОСМИ МАРТ“, ГР. ПЛОВДИВ

Мониторинг на води от 01.01.2023 г. – 31.01.2023 г. - по радиологични показатели

Мониторинг на води от 16.01.2023 г. – 31.01.2023 г.

Мониторинг на води от 01.01.2023 г. – 15.01.2023 г.

 

2022 г.

 

 

Мониторинг на води от 01.12.2022 г. – 31.12.2022 г. - по радиологични показатели

Мониторинг на води от 01.12.2022 г. – 15.12.2022 г.

Мониторинг на води от 01.11.2022 г. – 30.11.2022 г. - по радиологични показатели

Мониторинг на води от 16.11.2022 г. – 30.11.2022 г.

Мониторинг на води от 01.11.2022 г. – 15.11.2022 г.

Мониторинг на води от 01.10.2022 г. – 31.10.2022 г. - по радиологични показатели

Мониторинг на води от 16.10.2022 г. – 31.10.2022 г.

Мониторинг на води от 01.10.2022 г. – 15.10.2022 г.

Мониторинг на води от 01.09.2022 г. – 30.09.2022 г. - по радиологични показатели

Мониторинг на води от 16.09.2022 г. – 30.09.2022 г.

Мониторинг на води от 01.09.2022 г. – 15.09.2022 г.

Мониторинг на води от 01.08.2022 г. – 31.08.2022 г. - по радиологични показатели

Мониторинг на води от 16.08.2022 г. – 31.08.2022 г.

Мониторинг на води от 01.08.2022 г. – 15.08.2022 г.

Мониторинг на води от 01.07.2022 г. – 31.07.2022 г. - по радиологични показатели

Мониторинг на води от 16.07.2022 г. – 31.07.2022 г.

Мониторинг на води от 01.07.2022 г. – 15.07.2022 г.

Мониторинг на води от 01.06.2022 г. – 30.06.2022 г. - по радиологични показатели

Мониторинг на води от 16.06.2022 г. – 30.06.2022 г.

Мониторинг на води от 01.06.2022 г. – 15.06.2022 г.

Мониторинг на води от 01.05.2022 г. – 31.05.2022 г. - по радиологични показатели

Мониторинг на води от 16.05.2022 г. – 31.05.2022 г.

Мониторинг на води от 01.05.2022 г. – 15.05.2022 г.

Мониторинг на води от 01.04.2022 г. – 30.04.2022 г. - по радиологични показатели

Мониторинг на води от 16.04.2022 г. – 30.04.2022 г.

Мониторинг на води от 01.04.2022 г. – 15.04.2022 г.

Мониторинг на води от 01.03.2022 г. – 31.03.2022 г. - по радиологични показатели

Мониторинг на води от 16.03.2022 г. – 31.03.2022 г.

Мониторинг на води от 01.03.2022 г. – 15.03.2022 г.

Мониторинг на води от 01.02.2022 г. – 28.02.2022 г. - по радиологични показатели

Мониторинг на води от 16.02.2022 г. – 28.02.2022 г.

Мониторинг на води от 01.02.2022 г. – 15.02.2022 г.

Мониторинг на води от 01.01.2022 г. – 31.01.2022 г. - по радиологични показатели

 

2021 г.

 

Мониторинг на води от 01.12.2021 г. – 31.12.2021 г. - по радиологични показатели

Мониторинг на води от 16.12.2021 г. – 31.12.2021 г.

Мониторинг на води от 01.12.2021 г. – 15.12.2021 г.

Мониторинг на води от 01.11.2021 г. – 30.11.2021 г. - по радиологични показатели

Мониторинг на води от 16.11.2021 г. – 30.11.2021 г.

Мониторинг на води от 01.11.2021 г. – 15.11.2021 г.

Мониторинг на води от 01.10.2021 г. – 31.10.2021 г. - по радиологични показатели

Мониторинг на води от 16.10.2021 г. – 31.10.2021 г.

Мониторинг на води от 01.10.2021 г. – 15.10.2021 г.

Мониторинг на води от 01.09.2021 г. – 30.09.2021 г. - по радиологични показатели

Мониторинг на води от 16.09.2021 г. – 30.09.2021 г.

Мониторинг на води от 01.09.2021 г. – 15.09.2021 г.

Мониторинг на води от 01.08.2021 г. – 31.08.2021 г. - по радиологични показатели

Мониторинг на води от 16.08.2021 г. – 31.08.2021 г.

Мониторинг на води от 01.08.2021 г. – 15.08.2021 г.

Мониторинг на води от 01.07.2021 г. – 31.07.2021 г. - по радиологични показатели

Мониторинг на води от 16.07.2021 г. – 31.07.2021 г.

Мониторинг на води от 01.07.2021 г. – 15.07.2021 г.