Мониторинг

 

Мониторинг на води от 01.12.2021 г. – 31.12.2021 г. - по радиологични показатели

Мониторинг на води от 16.12.2021 г. – 31.12.2021 г.

Мониторинг на води от 01.12.2021 г. – 15.12.2021 г.

Мониторинг на води от 01.11.2021 г. – 30.11.2021 г. - по радиологични показатели

Мониторинг на води от 16.11.2021 г. – 30.11.2021 г.

Мониторинг на води от 01.11.2021 г. – 15.11.2021 г.

Мониторинг на води от 01.10.2021 г. – 31.10.2021 г. - по радиологични показатели

Мониторинг на води от 16.10.2021 г. – 31.10.2021 г.

Мониторинг на води от 01.10.2021 г. – 15.10.2021 г.

Мониторинг на води от 01.09.2021 г. – 30.09.2021 г. - по радиологични показатели

Мониторинг на води от 16.09.2021 г. – 30.09.2021 г.

Мониторинг на води от 01.09.2021 г. – 15.09.2021 г.

Мониторинг на води от 01.08.2021 г. – 31.08.2021 г. - по радиологични показатели

Мониторинг на води от 16.08.2021 г. – 31.08.2021 г.

Мониторинг на води от 01.08.2021 г. – 15.08.2021 г.

Мониторинг на води от 01.07.2021 г. – 31.07.2021 г. - по радиологични показатели

Мониторинг на води от 16.07.2021 г. – 31.07.2021 г.

Мониторинг на води от 01.07.2021 г. – 15.07.2021 г.