ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР* НА ПОДАДЕНИТЕ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО**

Входящ №/дата Вид на декларацията по чл. 35 от ЗПКОНПИ Име, фамилия Длъжност файл
ДН-2/04.01.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-назначаване Евелина Кирилова Матакова Старши инспектор  
ДН-4/04.01.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-назначаване Нина Иванова Хадзопулос Инспектор  
ДН-8/13.03.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-назначаване Виждан Нури Юмер-Рефик Инспектор  
ДН-10/22.03.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-назначаване Симеон Николаев Павлов Инспектор  
ДН-30/06.04.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-назначаване Яна Валентинова Христова Главен експерт  
ДН-37/10.04.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-назначаване Кристиян Красимиров Кирков Инспектор  
ДН-42/13.04.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-назначаване Александър Радославов Карабаджаков Главен инспектор  
ДН-45/20.04.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-корекция Александър Радославов Карабаджаков Главен инспектор  
ДН-174/12.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-назначаване Мария Иванова Димитрова Главен специалист  
ДН-5/24.02.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Ники Ваганова Агачян

Старши експерт

 

ДН-6/07.03.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Недка Добрева Илиева

Младши експерт

 

ДН-9/20.03.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Мария Стоянова Цъцарова-Манджукова Младши експерт  
ДН-11/24.03.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Снежана Минкова Пенева Главен специалист  
ДН-12/24.03.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Иванка Василева Витанова Старши експерт  
ДН-14/28.03.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Красимира Георгиева Филотева Главен инспектор  
ДН-15/28.03.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Светлана Бонова Бонова Старши счетоводител  
ДН-16/29.03.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Светла Николова Дрехарова Старши инспектор  
ДН-17/03.04.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Елена Маврева Пенцова Старши инспектор  
ДН-18/03.04.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Ивелина Недялкова Тодорова Старши инспектор  
ДН-19/03.04.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Людмила Стоянова Пинтиева Главен инспектор  
ДН-20/03.04.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Айлин Йълмаз Муса Инспектор  
ДН-21/04.04.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Николай Цветанов Тотов Младши експерт  
ДН-22/04.04.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Мариана Дичева Чомакова Главен специалист  
ДН-23/04.04.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Радка Йорданова Атанасова Старши експерт  
ДН-24/04.04.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Анна Георгиева Пенева Главен специалист  
ДН-25/05.04.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Светломир Янков Шопов Главен специалист  
ДН-28/06.04.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Яна Викторова Петрова Главен експерт  
ДН-31/06.04.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Габриела Енрико Бояджиева Счетоводител  
ДН-32/07.04.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Кристина Мирославова Милкова Главен експерт   
ДН-33/06.04.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Метин Хикмет Дормуш Главен експерт  
ДН-34/10.04.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Нина Иванова Илиева-Велкова Инспектор  
ДН-35/10.04.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Росица Василева Райчева Инспектор  
ДН-36/10.04.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Филеана Петрова Джеджорова Главен специалист  
ДН-38/10.04.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Соня Петкова Велидолска Главен специалист  
ДН-39/11.04.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Мариана Александрова Райкова Главен инспектор  
ДН-40/11.04.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Борислава Сергеева Мишовска Младши експерт  
ДН-41/12.04.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Спаска Благоева Чукалова Главен инспектор  
ДН-43/18.04.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Мария Тодорова Галибарска Старши експерт  
ДН-44/19.04.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Мариана Ангелова Янева Началник на отдел  
ДН-46/20.04.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна-корекция Спаска Благоева Чукалова Главен инспектор  
ДН-47/20.04.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Соня Иванова Иванова Главен експерт  
ДН-48/20.04.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Петя Илиева Балева Главен експерт  
ДН-49/21.04.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Нонка Юриева Димчева Главен инспектор  
ДН-50/24.04.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Соня Илиева Илиева Счетоводител  
ДН-51/25.04.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Райна Димитрова Николакова Главен специалист  
ДН-52/25.04.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Надежда Иванова Портева Главен специалист  
ДН-53/25.04.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Панайот Маринов Дяков Инспектор  
ДН-54/25.04.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Елена Нейкова Александрова Старши инспектор  
ДН-56/25.04.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Адриан Юлиянов Попов Главен специалист  
ДН-57/25.04.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Илина Илиева Семерджиева Директор на Дирекция  
ДН-58/26.04.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Анна Янкова Караколева Главен специалист  
ДН-59/26.04.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Анна Христова Петканова Младши експерт  
ДН-60/26.04.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Анелия Атанасова Сувариева Младши експерт  
ДН-62/26.04.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Цвета Захариева Иванова Директор на Дирекция  
ДН-63/26.04.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Алина Сергеева Петрова Младши експерт  
ДН-64/26.04.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Милкана Димитрова Пальонова Главен специалист  
ДН-65/26.04.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Розалина Богомилова Шаханова Главен специалист  
ДН-66/27.04.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Нина Иванова Хадзопулос Инспектор  
ДН-67/27.04.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Мария Тонова Рангелова Инспектор  
ДН-68/27.04.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Димитър Теофанов Стайков Главен инспектор  
ДН-69/27.04.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Кристина Николова Стойчева Старши инспектор  
ДН-70/27.04.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Юсуф Смаилов Абдиев Инспектор  
ДН-71/27.04.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Евелина Кирилова Матакова Старши инспектор  
ДН-72/27.04.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Добрина Симеонова Стоянова Старши експерт  
ДН-73/27.04.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Силвия Иванкова Вълчинова Началник на отдел  
ДН-74/28.04.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Мария Иванова Богатинова Главен специалист  
ДН-75/28.04.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна-корекция Силвия Иванкова Вълчинова Началник на отдел  
ДН-76/28.04.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Росица Александрова Цекова Главен експерт  
ДН-77/28.04.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Ваня Георгиева Недялкова Счетоводител  
ДН-78/02.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Катя Минкова Георгиева Директор на Дирекция  
ДН-79/02.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Яна Валентинова Христова Главен експерт  
ДН-80/02.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Екатерина Христева Атлиева Главен експерт  
ДН-81/02.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Анета Георгиева Младенова-Харб Инспектор  
ДН-82/02.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Даяна Славеева Маджарова Инспектор  
ДН-83/02.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Веселка Маринова Якимова-Симеонова Старши инспектор  
ДН-84/02.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Виждан Нури Юмер-Рефик Инспектор  
ДН-85/02.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Александър Иванов Джинев Старши експерт  
ДН-86/02.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Велислава Петрова Василева Старши инспектор  
ДН-88/02.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Евгения Христова Димчева Инспектор  
ДН-89/02.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Албена Вълчева Златанова Главен инспектор  
ДН-90/02.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Севдие Адилова Идризова Главен инспектор  
ДН-91/02.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Красимир Димитров Башев Младши експерт  
ДН-92/02.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Анелия Йорданова Колева Старши експерт  
ДН-93/03.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна-корекция Катя Минкова Георгиева Директор на Дирекция  
ДН-94/03.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Павлина Ангелова Димова Младши експерт  
ДН-95/03.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Ганка Тачева Рангелова Младши експерт  
ДН-96/03.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Гергана Илиева Калинова Главен специалист  
ДН-97/03.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Райна Димитрова Копчева Главен специалист  
ДН-98/03.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Марина Димова Пачова Главен специалист - анализатор  
ДН-99/03.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Георги Атанасов Николов Главен експерт  
ДН-100/03.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Зорка Василева Калинова Началник на отдел  
ДН-101/03.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Атанас Веселинов Чолаков Главен инспектор  
ДН-102/04.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Кристиян Красимиров Кирков Инспектор  
ДН-103/04.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Стефка Георгиева Зонгова-Христева Инспектор  
ДН-104/04.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна-корекция Милкана Димитрова Пальонова Главен специалист  
ДН-105/04.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Мариана Генкова Томова Главен юрисконсулт  
ДН-106/04.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Евтимия Иванова Букорещлиева Главен експерт  
ДН-107/04.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Стоянка Атанасова Хаджийска Главен експерт  
ДН-108/04.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Росица Славчева Аплакова Специалист  
ДН-109/04.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Стела Стефчева Минчева Младши експерт  
ДН-110/04.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Мариана Тодорова Гатева Специалист  
ДН-111/05.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Симеон Николаев Павлов Инспектор  
ДН-112/05.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна-корекция Милкана Димитрова Пальонова Главен специалист  
ДН-113/05.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Антония Иванова Георгиева Главен специалист-анализатор  
ДН-114/05.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Антон Рафаилов Иванов Главен инспектор  
ДН-115/05.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Галина Йорданова Дервишева Началник на отдел  
ДН-116/05.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Съни Златкова Пачелийска Старши експерт  
ДН-117/05.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Диана Христова Шопова Главен експерт  
ДН-118/05.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Анна Георгиева Димитрова Инспектор  
ДН-119/05.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Радка Василева Иванова Главен специалист-анализатор  
ДН-120/05.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Диляна Георгиева Георгиева

Главен специалист-анализатор

 
ДН-121/05.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Петя Рангелова Казакова Главен експерт  
ДН-122/05.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Марияна Добрева Димитрова Главен специалист  
ДН-123/05.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Емилия Стоянова Лозанова Главен специалист  
ДН-124/05.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Мариана Паунова Наумова-Щърбова Заместник-директор  
ДН-125/09.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Мария Генова Генова-Желева Главен инспектор  
ДН-126/09.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Георги Валентинов Динев Главен специалист  
ДН-127/09.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Величка Сотирова Кафалова Инспектор  
ДН-128/09.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Даниела Стефанова Гаргова Старши инспектор  
ДН-129/09.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Иван Тошев Петров Старши експерт  
ДН-130/09.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодначл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Йорданка Запрянова Ташева Главен специалист  
ДН-131/09.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Коста Надеждов Танев Специалист  
ДН-132/09.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Станислава Красимирова Арабаджиева Инспектор  
ДН-133/09.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Томан Петров Чапарев Инспектор  
ДН-134/09.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Красимира Боянова Кръмпотич Инспектор  
ДН-135/09.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Мария Николаева Павлова Младши експерт  
ДН-136/09.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Мария Димитрова Мартинова Инспектор  
ДН-137/10.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Иванка Стойчева Къева Началник на отдел  
ДН-139/10.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Иванка Ангелова Велкова Главен инспектор  
ДН-140/10.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Валентина Боянова Панева Инспектор  
ДН-141/10.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Васил Русинов Георгиев Старши инспектор  
ДН-142/10.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Ели Аврам Петрова Главен специалист  
ДН-143/10.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Георги Илиев Славов Главен специалист-ОИФФ  
ДН-144/10.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Мария Ангелова Иванова Началник на отдел  
ДН-145/10.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Любена Елкова Владимирова Инспектор  
ДН-146/10.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Георги Ангелов Тенгулов Инспектор  
ДН-147/10.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Елена Тенева Делинска Главен експерт  
ДН-148/10.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Благовеста Христова Христозова-Дърмонска Инспектор  
ДН-149/11.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Илия Ангелов Аролски Главен инспектор  
ДН-150/11.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Златка Николова Пехливанова Главен специалист  
ДН-151/11.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Юлия Пламенова Пракова Главен експерт  
ДН-152/11.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Антоан Съботинов Харилов Старши инспектор  
ДН-153/11.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Милена Димитрова Костадинова Старши инспектор  
ДН-154/11.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Добринка Ангелова Вълова Главен инспектор  
ДН-155/11.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Цеца Василева Гогова Главен специалист  
ДН-156/11.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Елена Петрова Иванова Инспектор  
ДН-157/11.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Стоянка Дечева Илиева Старши инспектор  
ДН-158/11.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Таня Петрова Грозева-Учорджиева Началник на отдел  
ДН-159/11.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Петрана Крумова Николова Младши експерт  
ДН-160/11.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Йорданка Крумова Стойнова Главен специалист  
ДН-161/11.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Милена Спиридонва Панайотова Директор на Дирекция  
ДН-162/11.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Мария Димитрова Божикова Старши експерт  
ДН-163/11.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Теодора Христова Шишкова Инспектор  
ДН-164/11.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Лолита Кирилова Стайкова Главен инспектор  
ДН-165/11.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Милена Димитрова Шикова-Виткова Началник на отдел  
ДН-166/11.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Яна Костова Костова Главен инспектор  
ДН-167/11.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Юлия Костадинова Кунева Инспектор  
ДН-168/11.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Елена Димитрова Дединска Старши експерт  
ДН-169/12.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Ангел Илиев Рангов Старши експерт  
ДН-170/12.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Мариана Иванова Аршук Инспектор  
ДН-171/12.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Светослав Димитров Мичев Главен експерт  
ДН-172/12.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Елена Николова Кокудева Старши инспектор  
ДН-173/12.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Мария Асенова Николова Младши експерт  
ДН-175/12.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Здравка Огнянова Петрова Инспектор  
ДН-176/12.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Мария Иванова Димитрова Главен специалист  
ДН-177/12.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Мая Иванова Таскова Младши експерт  
ДН-178/12.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Нина Руменова Павлова Главен експерт  
ДН-179/12.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Бахар Елманова Кадир Инспектор  
ДН-180/15.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Миглена Живкова Божилова Главен експерт  
ДН-181/15.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Александър Радославов Карабаджаков Главен инспектор  
ДН-182/15.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Росица Ангелова Гавазова Главен секретар  
ДН-183/29.05.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна-корекция Величка Сотирова Кафалова Инспектор  
ДН-184/01.06.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна-корекция Метин Хикмет Дормуш Главен експерт  
ДН-185/02.06.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна-корекция Станислава Красимирова Арабаджиева Инспектор  
ДН-186/05.06.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна-корекция Васил Русинов Георгиев Старши инспектор  
ДН-187/05.06.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна-корекция Стефка Георгиева Зонгова-Христева Инспектор  
ДН-188/06.06.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна-корекция Мария Генова Генова-Желева Главен инспектор  
ДН-189/07.06.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна-корекция Здравка Огнянова Петрова Инспектор  
ДН-190/09.06.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна-корекция Мария Иванова Димитрова Главен специалист  
ДН-191/13.06.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна-корекция Светла Николова Дрехарова Старши инспектор  
ДН-193/13.07.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-назначаване Дарина Красимирова Тошева Старши експерт  
ДН-194/25.07.2023 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-назначаване Росица Георгиева Младенова Инспектор