ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР* НА ПОДАДЕНИТЕ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО**Входящ №/дата Вид на декларацията по чл. 35 от ЗПКОНПИ Име, фамилия Длъжност Файл
ДН-1/04.01.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-назначаване Юсуф Смаилов Абдиев Инспектор  
ДН-4/06.01.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-назначаване Томан Петров Чапарев Инспектор  
ДН-5/06.01.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-назначаване Красимира Георгиева Филотева Главен инспектор  
ДН-9/23.02.2022 г.  чл.35, ал.1, т.2, част II-назначаване Борислава Сергеева Мишовска Младши експерт  
ДН-11/24.02.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-назначаване Спаска Благоева Чукалова Главен инспектор  
ДН-15/25.03.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-назначаване Мариана Паунова Наумова-Щърбова Заместник-директор  
ДН-32/15.04.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-назначаване Анелия Атанасова Сувариева Младши експерт  
ДН-195/13.06.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-назначаване Здравка Огнянова Петрова Инспектор  
ДН-201/30.06.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-назначаване Благовеста Христова Христозова-Дърмонска Инспектор  
ДН-17/04.04.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегоднан Айлин Йълмаз Муса Инспектор  
ДН-18/04.04.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Елена Маврева Пенцова Старши инспектор  
ДН-19/11.04.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Красимира Боянова Кръмпотич Инспектор  
ДН-20/11.04.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Радка Йорданова Атанасова Старши експерт  
ДН-21/11.04.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Мариана Дичева Чомакова Главен специалист  
ДН-22/13.04.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Мария Стоянова Цъцарова-Манджукова Младши експерт  
ДН-23/14.04.2022 г.  чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Соня Илиева Илиева Счетоводител  
ДН-24/14.04.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Петя Илиева Балева Главен експерт  
ДН-25/14.04.2022 г.  чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Мария Тодорова Галибарска Старши експерт  
ДН-26/14.04.2022 г.  чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Мария Стоянова Цъцарова-Манджукова - корекция Младши експерт  
ДН-27/14.04.2022 г.  чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Надежда Иванова Портева Главен специалист  
ДН-28/14.04.2022 г.  чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Соня Петкова Велидолска Главен специалист  
ДН-29/14.04.2022 г.  чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Николай Цветанов Тотов Младши експерт  
ДН-30/14.04.2022 г.  чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Снежана Минкова Пенева Главен специалист  
ДН-31/15.04.2022 г.  чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Иванка Василева Витанова Младши експерт  
ДН-34/15.04.2022 г.  чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Анелия Атанасова Сувариева Младши експерт  
ДН-35/15.04.2022 г.  чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Райна Димитрова Николакова Главен специалист  
ДН-37/18.04.2022 г.  чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Недка Добрева Илиева Младши експерт  
ДН-38/18.04.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Величка Сотирова Кафалова Инспектор  
ДН-39/18.04.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Айлин Йълмаз Муса - корекция Инспектор  
ДН-40/18.04.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Росица Василева Райчева Инспектор  
ДН-41/18.04.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Николина Иванова Илиева-Велкова Инспектор  
ДН-42/18.04.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Ивелина Недялкова Тодорова Старши инспектор  
ДН-43/18.04.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Нонка Юриева Димчева Главен инспектор  
ДН-44/18.04.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Филеана Петрова Джеджорова Главен специалист-ОСОИ  
ДН-45/18.04.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Габриела Енрико Бояджиева Счетоводител  
ДН-46/18.04.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Адриан Юлиянов Попов Главен специалист  
ДН-48/19.04.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Яна Викторова Петрова Главен експерт  
ДН-49/19.04.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Атанас Веселинов Чолаков Старши инспектор  
ДН-50/19.04.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Красимира Боянова Кръмпотич - корекция Инспектор  
ДН-51/21.04.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Борислава Сергеева Мишовска Младши експерт  
ДН-52/21.04.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Мария Тонова Рангелова Инспектор  
ДН-53/21.04.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Илина Илиева Семерджиева Директор дирекция  
ДН-54/21.04.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Силвия Иванкова Вълчинова Началник отдел  
ДН-55/26.04.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Катя Минкова Георгиева Директор дирекция  
ДН-56/26.04.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Даяна Славеева Маджарова Инспектор  
ДН-57/26.04.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Анета Георгиева Младенова-Харб Инспектор  
ДН-58/26.04.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Мариана Ангелова Янева Началник отдел  
ДН-59/26.04.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Стефка Георгиева Зонгова-Христева Инспектор  
ДН-60/26.04.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Метин Хикмет Дормуш Главен експерт  
ДН-61/26.04.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Ганка Тачева Рангелова Младши експерт  
ДН-62/26.04.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Александър Иванов Джинев Старши експерт  
ДН-63/27.04.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Павлина Ангелова Димова Младши експерт  
ДН-64/27.04.2022 г.  чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Юлия Пламенова Пракова Главен експерт  
ДН-65/27.04.2022 г.  чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Георги Ангелов Тенгулов Инспектор  
ДН-66/27.04.2022 г.  чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Екатерина Христева Атлиева Главен експерт  
ДН-67/28.04.2022 г.  чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Розалина Богомилова Шаханова Главен специалист  
ДН-68/28.04.2022 г.  чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Диана Христова Шопова Главен експерт  
ДН-70/28.04.2022 г.  чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Анелия Йорданова Колева Старши експерт  
ДН-71/29.04.2022 г.  чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Ваня Георгиева Недялкова Счетоводител  
ДН-72/29.04.2022 г.  чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Спаска Благоева Чукалова Главен инспектор  
ДН-74/29.04.2022 г.  чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Светла Николова Дрехарова Старши инспектор  
ДН-75/29.04.2022 г.  чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Мария Иванова Богатинова Главен специалист  
ДН-76/03.05.2022 г.  чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Георги Валентинов Динев Главен специалист  
ДН-77/03.05.2022 г.  чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Севдие Адилова Идризова Главен инспектор  
ДН-78/03.05.2022 г.  чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Антония Иванова Георгиева Гл.спец-анализатор  
ДН-79/04.05.2022 г.  чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Димитър Теофанов Стайков Главен инспектор  
ДН-80/04.05.2022 г.  чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Илия Ангелов Аролски Главен инспектор  
ДН-81/04.05.2022 г.  чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Марина Димова Пачова Гл.спец-анализатор  
ДН-84/04.05.2022 г.  чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Иван Тошев Петров Старши експерт  
ДН-85/04.05.2022 г.  чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Съни Златкова Пачелийска Младши експерт  
ДН-86/04.05.2022 г.  чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Ели Аврам Петрова Главен специалист  
ДН-87/04.05.2022 г.  чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Анна Георгиева Пенева Главен специалист  
ДН-88/04.05.2022 г.  чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Милкана Димитрова Пальонова Главен специалист  
ДН-89/04.05.2022 г.  чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Кристина Мирославова Милкова Главен експерт  
ДН-91/05.05.2022 г.  чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Коста Надеждов Танев Специалист  
ДН-92/05.05.2022 г.  чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Светлана Бонова Бонова Старши счетоводител  
ДН-94/05.05.2022 г.  чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Галина Йорданова Дервишева Началник отдел  
 ДН-95/05.05.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Анна Георгиева Димитрова Инспектор  
ДН-96/05.05.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Мариана Александрова Райкова Главен инспектор  
ДН-98/09.05.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Мария Генова Генова-Желева Главен инспектор  
ДН-99/09.05.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Алина Сергеева Петрова Младши експерт  
ДН-100/09.05.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Златка Николова Пехливанова Главен специалист  
ДН-101/09.05.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Панайот Маринов Дяков Инспектор  
ДН-102/09.05.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Елена Нейкова Александрова Старши инспектор  
ДН-103/09.05.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Антон Рафаилов Иванов Главен инспектор  
ДН-105/09.05.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Светломир Янков Шопов Главен специалист  
ДН-106/09.05.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Веселка Маринова Якимова-Симеонова Старши инспектор  
ДН-107/09.05.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Людмила Стоянова Пинтиева Главен инспектор  
ДН-108/09.05.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Милена Димитрова Костадинова Старши инспектор  
ДН-109/09.05.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Елена Димитрова Дединска Старши експерт  
ДН-110/09.05.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Юлия Костадинова Кунева Инспектор  
ДН-111/09.05.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Васил Русинов Георгиев Старши инспектор  
ДН-112/09.05.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Даниела Стефанова Гаргова Старши инспектор  
ДН-113/09.05.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Юсуф Смаилов Абдиев Инспектор  
ДН-114/09.05.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Стела Стефчева Минчева Младши експерт  
ДН-115/09.05.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Мариана П. Наумова-Щърбова Заместник-директор  
ДН-117/09.05.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Райна Димитрова Копчева Главен специалист  
ДН-119/09.05.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Томан Петров Чапарев Инспектор  
ДН-120/09.05.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Теодора Христова Шишкова Инспектор  
ДН-121/09.05.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Гергана Илиева Калинова Главен специалист  
ДН-122/09.05.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Петя Рангелова Казакова Главен експерт  
ДН-123/09.05.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Диляна Георгиева Георгиева Гл.спец-анализатор  
ДН-124/09.05.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Радка Василева Иванова Гл.спец-анализатор  
ДН-125/10.05.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Мария Ангелова Иванова Началник отдел  
ДН-127/10.05.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Милена Димитрова Шикова-Виткова Началник отдел  
ДН-128/10.05.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Ангел Илиев Рангов Старши експерт  
ДН-129/10.05.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Анна Христова Петканова Младши експерт  
ДН-131/10.05.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Яна Костова Костова Главен инспектор  
ДН-132/10.05.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Ники Ваганова Агачян Старши експерт  
ДН-133/10.05.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Иванка Стойчева Къева Началник отдел  
ДН-134/10.05.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Иванка Ангелова Велкова Главен инспектор  
ДН-135/10.05.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Анна Янкова Караколева Главен специалист  
ДН-137/10.05.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Зорка Василева Калинова Началник отдел  
ДН-139/10.05.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Кристина Николова Стойчева Старши инспектор  
ДН-140/10.05.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Евгения Христова Димчева Инспектор  
ДН-141/10.05.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Добрина Симеонова Стоянова Старши експерт  
ДН-142/10.05.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Росица Славчева Аплакова Специалист  
ДН-145/10.05.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Цеца Василева Гогова Главен специалист  
ДН-146/11.05.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Велислава Петрова Василева Инспектор  
ДН-147/11.05.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Миглена Живкова Божилова Глвен експерт  
ДН-148/11.05.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Георги Илиев Славов Главен специалист ОИФФ  
ДН-150/11.05.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Елена Николова Кокудева Старши инспектор  
ДН-151/11.05.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Бахар Елманова Кадир Инспектор  
ДН-152/11.05.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Добринка Ангелова Вълова Главен инспектор  
ДН-153/11.05.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Соня Иванова Иванова Главен експерт  
ДН-154/11.05.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Мариана Иванова Аршук Инспектор  
ДН-155/11.05.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Ники Ваганова Агачян - корекция Старши експерт  
ДН-156/11.05.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Елена Петрова Иванова Инспектор  
ДН-157/11.05.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Стоянка Дечева Илиева Старши инспектор  
ДН-158/11.05.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Милена Спиридонова Панайотова Директор дирекция  
ДН-159/11.05.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Цвета Захариева Иванова Директор дирекция  
ДН-160/11.05.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Лолита Кирилова Стайкова Главен инспектор  
ДН-161/11.05.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Елена Петрова Иванова Инспектор  
ДН-162/11.05.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Евтимия Иванова Букорещлиева Главен експерт  
ДН-163/11.05.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Мариана Генкова Томова Старши юрисконсулт  
ДН-164/11.05.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Стоянка Атанасова Хаджийска Главен експерт  
ДН-165/12.05.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Мария Димитрова Божикова Старши експерт  
ДН-166/12.05.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Таня Петрова Учорджиева - Грозева Началник отдел  
ДН-167/12.05.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Мария Димитрова Мартинова Инспектор  
ДН-168/12.05.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Антоан Съботинов Харилов Старши инспектор  
ДН-171/12.05.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Светослав Димитров Мичев Главен експерт  
ДН-174/12.05.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Нина Руменова Павлова Главен експерт  
ДН-175/12.05.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Елена Тенева Делинска Главен експерт  
ДН-176/12.05.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Любена Елкова Владимирова Инспектор  
ДН-177/13.05.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Красимира Георгиева Филотева Главен инспектор  
ДН-178/13.05.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Албена Вълчева Златанова Инспектор  
ДН-179/13.05.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Валентина Боянова Панева Инспектор  
ДН-180/13.05.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Мая Иванова Таскова Младши експерт  
ДН-181/13.05.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Росица Ангелова Гавазова Главен юрисконсулт  
ДН-184/16.05.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Марияна Добрева Димитрова Главен специалист  
ДН-185/16.05.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Йорданка Запрянова Ташева Главен специалист  
ДН-186/16.05.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Емилия Стоянова Лозанова Главен специалист  
ДН-187/16.05.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Петрана Крумова Николова Младши експерт  
ДН-188/16.05.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Йорданка Крумова Стойнова Главен специалист  
ДН-189/19.05.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Томан Петров Чапарев - корекция Инспектор  
ДН-191/27.05.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Ваня  Георгиева Недялкова - корекция Счетоводител  
ДН-192/27.05.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Цвета Захариева Иванова - корекция Директор дирекция  
ДН-193/27.05.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Мариана Ангелова Янева - корекция Началник отдел  
ДН-194/30.05.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Яна Костова Костова - корекция Главен инспектор  
ДН-196/15.06.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Иван Тошев Петров - корекция Старши експерт  
ДН-197/15.06.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Марина Димова Пачова - корекция Гл. специалист-анализатор  
ДН-198/15.06.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Георги Атанасов Николов Главен експерт  
ДН-200/16.06.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Радка Йорданова Атанасова - корекция Старши експерт  
ДН-203/13.07.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Мариана Тодорова Гатева Специалист  
ДН-207/29.08.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-назначаване Росица Александрова Цекова Главен експерт  
ДН-209/10.10.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-назначаване Красимир Димитров Башев Младши експерт  
ДН-211/26.10.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-назначаване Мария Николаева Павлова Младши експерт  
ДН-212/09.11.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-назначаване-корекция Мария Николаева Павлова Младши експерт  
ДН-210/26.10.2022 г. чл.35, ал.1, т.4, част II-промяна Цвета Захариева Иванова Директор дирекция  
ДН-217/13.12.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-назначаване Станислава Красимирова Арабаджиева Инспектор  
ДН-219/22.12.2022 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-назначаване Мария Асенова Николова Младши експерт