СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛАБОРАТОРИИ

 

I. ОТДЕЛ „МЕДИЦИНСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” ИЗВЪРШВА:

Отделът разполага с напълно оборудвани микробиологична, вирусологична и паразитологична лаборатории. Изследванията ни са известни в обществото и пациентите, като висококачествени и отговарящи на стандартите по всички показатели. РЗИ-Пловдив предлага и някои специфични изследвания, които не може да извърши никоя друга лаборатория на територията на Пловдивска област.

II. ОТДЕЛ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” ИЗВЪРШВА:

  1. Анализ на проби питейни води, Минерални води от водоизточника, Минерални, изворни и трапезни води за бутилиране, Води от плувни басейни, Бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води, Подземни и повърхностни води.
  2. Измервания на факторите на жизнената среда - електромагнитни лъчения, микроклимат, осветеност, шум.

Пробите от вода за анализ по радиологични показатели се анализират от отдел Радиационен контрол.

Лабораторен изпитвателен комплекс (ЛИК) към РЗИ Пловдив е лаборатория, която разполага с екип от опитни и високо квалифицирани специалисти и предлага широк спектър от лабораторни анализи. ЛИК е акредитиран по БДС EN ISO/IEC 17025 и притежава Сертификат за акредитация и Заповед за акредитация, издадени от Българска служба за акредитация.

Освен мониторинг, обективизиращ държавния здравен контрол, в ЛИК се извършват и лабораторни анализи и измервания по платени услуги на физически и юридически лица.

Заявяване на услугата - В център за административно обслужване на РЗИ - Пловдив.

Клиентът може да извърши пробовземането самостоятелно като е необходимо да спази основните изисквания за представителност на пробата.

Заплащането е съгласно Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и Националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето.

Проби за изпитване се приемат от понеделник до четвъртък от 8:30 до 16:30 часа, петък - от 8:30 до 13:00 часа.

Срокове:

• Срокът за изпълнението на услугите и издаване на протокол е до 20 календарни дни от датата на постъпване на пробата в Лабораторен изпитвателен комплекс, в зависимост от анализите.

• Срокът за извършване на анализ по радиологични показатели е 30 календарни дни.