ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА И БОЛНИЧНА ПОМОЩ

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА И БОЛНИЧНА ПОМОЩ, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ДЕЙНОСТ ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА МЕДИЦИНСКИЯ СТАНДАРТ (НАРЕДБА №30 от 19.07.2004 г.)

ОБЩИНА ИДЕНТИФИ-КАЦИОНЕН КОД НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕ-НИЕ ИМЕ НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ ИМЕ НА УПРАВИТЕЛЯ АДРЕС НА ЛЗ ТЕЛЕФОНИ
Асеновград 1601131001 1096/26.10.2010 "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I - АСЕНОВГРАД" ЕООД ПЕТЪР ДИМИТРОВ АРГИРОВ Асеновград АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 28, сутерен, каб. 1, ет. 1, каб. 7, 9, 5, 6, 8 и 8а, ет. 2, каб. 11, 13 и 22, ет. 3, каб. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 2 и 4; ЦАР ИВАН АСЕН ІІ 118, ет. 1, каб. 1 0887616511 0331/62502      0888967698
Асеновград 1601211005 МБ-141/08.05.2013 "МБАЛ - АСЕНОВГРАД" ЕООД ИВАН ЙОВКОВ ЧЕРВЕНКОВ Асеновград АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 28 0331/62481  
Асеновград 1601233016   СБР - НК ЕАД София, филиал Нареченски бани АТАНАС ЛЮБОМИРОВ БУЧКОВ Нареченски бани РОДОПИ 1 033422224 032636868
Асеновград 1601221027 СБ-261/07.02.2011 МБДПЛРСНЗССЗД "СВ. БОГОРОДИЦА" ЕООД АТАНАС БЛАГОЕВ ТИЛЕВ Нареченски бани НАРЕЧЕНСКИ БАНИ 03342/2212 03342/2250
Асеновград 1601131003 2827/21.8.2013 "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МЕДИКА-ЕКСПЕРТ" ЕООД - КЛОН НАРЕЧЕНСКИ БАНИ РАДОСЛАВА НИКОЛОВА КАЦАРСКА Нареченски бани ХРИСТО БОТЕВ 1, ет. 1 и ет. 2 0888652354 0886725984
Асеновград 1601121072 3162/09.05.2016 АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА АТАНАС ЛЮБОМИРОВ БУЧКОВ Нареченски бани РОДОПИ 1, каб. 107 и 102, кабинки за процедури 2 и 3 0888710220  
Калояново 1612121001 3141/19.02.2016 "Д-Р СВЕТЛА ДИМОВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА" ЕООД СВЕТЛА ДИМИТРОВА ДИМОВА Калояново ВЪЗРАЖДАНЕ 21, ет. 1 0896757300  
Карлово 1613121042 3067/09.12.2014 АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ИВАНОВ Карлово КУРОРТНА ЗОНА, ПОЧИВНА СТАНЦИЯ "СТРОИТЕЛ", ет. 1 0889890341  
Карлово 1613121039 2915/07.07.2015 АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА МАРИЯ СТОЯНОВА ВЪЛЧЕВА Баня БАЛНЕОХОТЕЛ „ЦАРСКА БАНЯ”, УЛ. „ЛИПИТЕ”    № 26, ПАРТЕРЕН ЕТАЖ, КАБИНЕТИ №№ 1, 2, 3, 4 И 5; ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ, КАБИНЕТИ №№ 6, 7 И 8 0887485446  
Карлово 1613211006 МБ-14/10.01.2013 МБАЛ "Д-Р КИРО ПОПОВ" - Карлово ЕООД ХРИСТО АЛЕКСАНДРОВ ПЕЛЕВ Карлово ГЕН.- МАЙОР ГУРКО МАРХОЛЕВ 3 0335/90801   
Карлово 1613232020   СБР - НК ЕАД София, филиал гр. Баня ЯНА ПЕТКОВА КАШИЛСКА-ПЕТКОВА Баня ЛИПИТЕ 1 03132/2204 03132/2205
Куклен 1642131001 0660/07.07.2005 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "ПРОМЕС" АД КЛИМЕНТ ВЕСЕЛИНОВ БАБАКОВ Куклен АСЕНОВГРАДСКО ШОСЕ - КЦМ 623558 623568
Куклен 1642131005 3054/22.08.2014 АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА  СНЕЖАНА ЦВЕТКОВА ПАРАЛИНГОВА Куклен ХОТЕЛ "ДИАНА", бл. А, ет. 1 0878577026  
Пловдив 1622121042 0207/26.08.2011 АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА ЦЕЦКА АНГЕЛОВА КЮСЕПАШОВА Пловдив ВАСИЛ АПРИЛОВ  9, ет. 3, каб. 6 0888409647  
Пловдив 1622121046 0297/22.11.2007 АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА СТАЙКО ЛУКОВ ТОСЕВ Пловдив НИКОЛАЙ ГОГОЛ 23, ет. 1, каб. 1 и 3 0888648021 0899182400 943375
Пловдив 1622121537 1903/31.07.2009 ЕТ „Д-Р РАДОСТИНА СИМЕОНОВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА - ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА, ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ  - АИПСФРМИМП” РАДОСТИНА ХРИСТОВА СИМЕОНОВА Пловдив ЖК ТРАКИЯ, бл. 181, вх. Д, ет. 1, ап. 2, каб. 3 и 4; с. КРУМОВО, ХАН КРУМ 6, ет. 1, каб. 4; ПЛОВДИВ, ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 9, ет.2, офис 5, каб. 1 и 2 0887422505    688282 257754
Пловдив 1622121609 3020/30.01.2014 „АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА – ДИМИМЕД  Д-Р ДИМИТРИНА ПЕТРОВА” ЕООД  ДИМИТРИНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА-СТОЯНКОВА Пловдив СКОПИЕ 1, ет. 1, каб. 8 0888709005  
Пловдив 1622121633 3135/12.01.2016 "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СОЛАРИС МЕДИКЪЛ" ЕООД ТОДОР ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ Пловдив МАРИЦА 57, ет. 1, каб. 2, 3, 4 и 5 0899226602  0888358266
Пловдив 1622121662 3250/10.05.2018 "ФИЗИО ВИТАЛ ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ФИЗИОТЕРАПИЯ" ООД СЕВДАЛИНА НЕДКОВА САРХАЧЕВА-МАТЕЕВА Пловдив СТЕФАН БОТЕВ 11, ет. 1 0884866256  
Пловдив 1622131005 1041/03.01.2013 "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - УЛТРАМЕД" ООД ЖИВКО ИВАНОВ ЖЕЛЕВ Пловдив КУТЛОВИЦА 1, сутерен, ет. 1 и 2 643783        644001 0888433054   959027            677088
Пловдив 1622131009 1451/17.06.2010 "АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ - МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СВЕТИ ВРАЧ" АД ДИМИТЪР АТАНАСОВ КАЛАЙДЖИЕВ Пловдив ХРИСТО БОТЕВ 81, ет. 1, каб. 113, 116 и Фотолаборатория, ет. 3, каб. 301, 302, 303, 304, 306, 306А, 307, 310, 311, 320, 321, 321а и 305, самостоятелна сграда, ет. 1 0888884597 609859           609887         608301           608322
Пловдив 1622131011 1543/23.04.2014 "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СПОРТНА МЕДИЦИНА I - ПЛОВДИВ" ЕООД НЕНКО ВЪРБАНОВ НЕНКОВ Пловдив ВЛАДИВОСТОК 18 643902       643952 0898243221   680299
Пловдив 1622121232 1591/28.4.2017 Д-Р АННА АНГЕЛОВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА ЕООД АННА СТЕФАНОВА АНГЕЛОВА Пловдив КУТЛОВИЦА 1, сутерен и ет. 1 0889762422  
Пловдив 1622131014 1730/27.01.2012 "АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА  ПОМОЩ - МЦ КЮЧУК ПАРИЖ" ООД РУЖКА ЯНЕВА ГЕОРГИЕВА - АПОСТОЛОВА  Пловдив ГЕОРГИ КОНДОЛОВ 43А, ЕТ. 1, КАБ. 3, 6, 7, 19, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 32, 4, 8 и 31; ет. 2, каб. 37, 40, 41, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 59; стаи 53 и 56 088694855   605400 603927
Пловдив 1622131054 2705/10.12.2013 "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР РАРЕДИС" ЕООД РАДОСТИНА ХРИСТОВА СИМЕОНОВА Пловдив ЖК ТРАКИЯ, МАЕСТРО Г. АТАНАСОВ 22 до бл. 176А, ет. 1 688282 0887422505
Пловдив 1622131058 2748/11.08.2014 "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 - ПЛОВДИВ" ООД ЯНАКИ ДИМИТРОВ ЯНАКИЕВ Пловдив ВАСИЛ АПРИЛОВ 20, етажи 0, 1, 2 и 3 0898903111  
Пловдив 1622131060 2822/12.02.2014 "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТРОВЕ ФИ ХЕЛТ" АД ДИМИТЪР БОРИСОВ АНДОНОВ Пловдив БЪЛГАРИЯ 4, комплекс "ОРИ БИЛДИНГ", секции А и А-1, ет. 1 0888660001 0882440304 0887111152
Пловдив 1622131068 2896/05.12.2012 "АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ - МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЕВРОХОСПИТАЛ ПЛОВДИВ" ЕООД ТАНКА ДЕЯНОВА ТУХЧИЕВА Пловдив база - КОМАТЕВСКО ШОСЕ 79, партер, ет. 1 и 2; филиал - КОЛХИДА - продължение, ет.1, каб. 1 и 2 0887715147  
Пловдив 1622131070 2946/10.01.2013 "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ФАМА-МЕДИКАЛ" ЕООД АНТОН ТОДОРОВ ТОДОРОВ Пловдив КАВАЛА 20, ет. 7 и 8 0888539674  
Пловдив 1622131074 3004/19.12.2013 "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН" ЕООД ПЕТКО ИВАНОВ НЕДЕВ Пловдив НИКОЛА ВАПЦАРОВ 9, ет. 1 603981 0882555926
Пловдив 1622131049 2658/05.12.2014 "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХИПОТАЛАМУС" ООД ГЕОРГИ ТАНЕВ ТОТЕВ Пловдив КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ 2, вх. Б, ет. 1, 4 и 5; ХРИСТО БОТЕВ 92В, ет.4 0888152681  
Пловдив 1622131090 3245/22.02.2018 " МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - ФИЗИОМЕД ПЛОВДИВ" ООД ЧЕНКО ХРИСТОВ ЧАЛЪКОВ Пловдив бул. "ХРИСТО БОТЕВ" № 150, етаж 1 0887305586 0893901515
Пловдив 1622131041 2552/22.03.2018 " МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - ДИМЕД" ООД СТЕФАН ПЕТРОВ ДИМОВ Пловдив ЖР „Тракия”, бул. „Шипка”, Търговски център „Сани”, етаж 3, офис № 2, етаж 2, офис № 2 и етаж 4, офиси №№ 1, 2, 4, 5 и 6        0888519073    0876999060 294936
Пловдив 1622134002 1383/23.04.2012 "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР IV - ПЛОВДИВ" ЕООД ИВАН ИЛИЕВ НАЧЕВ Пловдив ГЕРГАНА 7 643339     643954 0898413574
Пловдив 1622134005 1395/21.11.2013 "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР II - ПЛОВДИВ" ЕООД КОНСТАНТИН ПАВЛОВ САПУНДЖИЕВ Пловдив ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ 110; КАРЛОВО, ГЕН.М-Р ГУРКО МАРХОЛЕВ 5, ет. 1 605801 605804
Пловдив 1622134006 1423/13.06.2013 "ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР VII - ПЛОВДИВ, РАЙОН ЮЖЕН" ЕООД ВАЛЕРИЯ ТОДОРОВА СЛАВОВА Пловдив база - ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 16, партер, ет. 1 и ет. 2; филиал - ГЕОРГИ КОНДОЛОВ 43А, ет. 1 0887591570 032/692505
Пловдив 1622134007 1428/21.05.2013 "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР I - ПЛОВДИВ" ЕООД ЕВЕЛИНА АНТОНОВА СЛАВЧЕВА Пловдив ПОНЕДЕЛНИК ПАЗАР 5, етажи 1, 2, 3 и 4; СТАМБОЛИЙСКИ, ДУНАВ 43, ет. 1, каб. 17 и 30 623920   624897 0879169349
Пловдив 1622134008 1439/21.11.2012 "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР V - ПЛОВДИВ" ЕООД ОЛИМПИЯ КИРИЛОВА ЛИТОВОЙСКА Пловдив ЖК ТРАКИЯ, СЪЕДИНЕНИЕ 42, приземен етаж, ет. 1, 2 и 3 0884848224  
Пловдив 1622134011 1448/28.08.2014 "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ" ЕООД КРАСИМИР СПАСОВ ВАЛЬОВ Пловдив база-БЪЛГАРИЯ 234, ет. 2 и 3 на блок Г и на блок Д ет. 2 и ет. 3; филиали – ВАСИЛ ЛЕВСКИ 144, сграда 1 – ет. 1 и етаж; сграда 2 – ет. 1 и ет. 2; МАРИЦА 57, етаж 1 и КРИЧИМ, ТРАКИЯ 25, ет. 2, каб. 49 900821     900824     900823 0888400491
Пловдив 1622134013 1425/08.07.2014 "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ИЗТОК" ЕООД ВЕНЦЕСЛАВ МАРИНОВ ГАРОВ Пловдив ХРАБРЕЦ 15, ет. 1 и ет. 2 601818 601819
Пловдив 1622134014 2086/25.07.2014 ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР "ПЪЛМЕД" ООД ИВАН ЯНЧЕВ МАДЖАРОВ Пловдив ПЕРУЩИЦА 1 А 641949 607305
Пловдив 1622211001 МБ-34/07.01.2010 УМБАЛ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД КАРЕН БРИЯНОВ ДЖАМБАЗОВ Пловдив ПЕЩЕРСКО ШОСЕ 66; ВАСИЛ АПРИЛОВ 15А 602974   
Пловдив 1622211029 МБ-274/20.12.2013 УМБАЛ "КАСПЕЛА" ЕООД ИЛИАН ЙОРДАНОВ ДОЙКОВ Пловдив СОФИЯ 64 645991 645611
Пловдив 1622211002 МБ-33/11.02.2013 "МБАЛ - ПЛОВДИВ" АД ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ Пловдив БЪЛГАРИЯ 234 959221  
Пловдив 1622211003 МБ-146/11.07.2011 МБАЛ "СВЕТИ МИНА" - ПЛОВДИВ" ЕООД БОРИС АТАНАСОВ ДЖУРДЖЕВ Пловдив ИВАН ВАЗОВ 59 654800  
Пловдив 1622211004 МБ-10/21.05.2013 МБАЛ "СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН" ЕООД ПЕТКО ИВАНОВ НЕДЕВ Пловдив НИКОЛА ВАПЦАРОВ 9 603981  
Пловдив 1622211036 МБ-348/23.06.2011 МБАЛ "ТРИМОНЦИУМ" ООД СВЕТОСЛАВ ИЛИЕВ ИЛИЕВ Пловдив ЦАР БОРИС III ОБЕДИНИТЕЛ 126 632077  
Пловдив 1622211042 МБ-374/09.04.2014 МБАЛ "ЦЕНТРАЛ ОНКО ХОСПИТАЛ" ООД ЗАПРИН ТОДОРОВ ПЕПЕЛОВ Пловдив ФИЛИП МАКЕДОНСКИ 37, бл. А, ет. 4 644633  
Пловдив 1622121654 3209/18.04.2017 АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ СОЛАРИС МЕДИКЪЛ ЕООД ЖАНЕТ НИКОЛОВА ДУМАНОВА Пловдив МАРИЦА 57, ет. 1, каб. 4, 2, 3 и 5 0888358266 0884550034
Пловдив 1622911013   МБАЛ ПЛОВДИВ към ВМА-София АНГЕЛ ХАРАЛАМБИЕВ ПЕЕВ Пловдив ХРИСТО БОТЕВ 81 609800  
Пловдив 1622121657 3226/08.11.2017 АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ ФИЗИО ФОРС ЕООД ТОДОР ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ Пловдив ТРАКИЯ 50, ЕТ. 3, КАБ. 1 0899226602  
Първомай 1623131001 0460/29.12.2010 "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I - ПЪРВОМАЙ" - ЕООД РУМЯНА ДИМИТРОВА БАЙЛОВА Първомай КНЯЗ БОРИС І 51, ет. 1, каб. 6, 9, 17, 18, 19 и 21, ет. 2, каб. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 36, 37, 38, 39, 41, 44, 45 и 46, ет. 3, каб. 54, 60 и 63 0336/3170 0336/3897 0888991276
Първомай 1623131002 2285/18.04.2018 "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР АСКЛЕП" ООД РУМЕН КИРИЛОВ СИМЕОНОВ Първомай АНГЕЛ ВОЙВОДА 2, ет. 1 0888260474   033666098 0878734505
Първомай 1623121018 3362/16.12.2019 "АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ ПО ФИЗИОТЕРАПИЯ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р МАРИАНА ГЕОРГИЕВА" ЕООД МАРИАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА Първомай КНЯЗ БОРИС І 1, ЕТ. 2 0887563175  
Раковски 1625131001 1226/12.05.2014 "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - СВЕТА ЕЛИСАВЕТА - РАКОВСКИ" ЕООД АНДРЕЙ ЙОЗОВ БАКЪРДЖИЙСКИ Раковски база - ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ 1, ет.1 и ет. 2,; филиали - с.БЕЛОЗЕМ, РОДОПИ 43, сутерен, ет. 1 и ет. 2; БРЕЗОВО, ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 25, ет.1; ПЛОВДИВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО 21, партер и ет. 1 03151/2033 03151/3152  0889358736
Раковски 1625211008 МБ-97/18.02.2011 "МБАЛ - РАКОВСКИ" ЕООД ИВАН ЙОСИФОВ ТУМБАШКИ Раковски М. ДОБРОМИРОВ 1 031512445  
Сопот 1613222010 СБ-140/01.02.2013 СБДПЛ "ИВАН РАЕВ" - Сопот ЕООД ИВАН ДОНЧЕВ ДОНЧЕВ Сопот 3-ти МАРТ 20 031347967  
Стамболийски 1641222009 СБ-58/04.07.2013 "СБДПЛ - СТАМБОЛИЙСКИ" ЕООД ЯВОР АНТИМОВ БУКОВ Стамболийски ДУНАВ 34 033962296  
Хисаря 1637121003 2092/24.11.2015 АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ФИЗИОТЕРАПИЯ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И КУРОРТОЛОГИЯ ЯНА АНГЕЛОВА ХРИСТОЗОВА  Хисаря ГЕН. ГУРКО 1,  "БАЛНЕОЛОЖКИ КОМПЛЕКС ХИСАР" АД, каб. 107 и 108 0337/3821 089974379 0879966326 0885604419
Хисаря 1637121005 2262/11.11.2014 АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА ЖУЛИЕТА ИВАНОВА ХАЙМАНОВА Хисаря ИВ. ВАЗОВ 66, БХ ГЕРГАНА (от 16.01.2004 г.); гр. БАНЯ, СВЕТИ НИКОЛА 1, БХ "СТРЯМА" (от 11.11.2014 г.) 0878140117  
Хисаря 1637121011 3136/22.1.2016 АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА АНГЕЛИНА ВЛАДИМИРОВА ПОПОВА Хисаря ГЕН. ГУРКО 3, ет. 1, каб. 4 0876187690  
Хисаря 1637121012 3155/16.06.2016 АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА РОСИЦА ВЕСЕЛИНОВА ЙОСОВА Хисаря ИВ. ВАЗОВ 66, БХ ГЕРГАНА, ет. 1, каб. 1; област ХАСКОВО, с. МИНЕРАЛНИ БАНИ, ВАСИЛ ЛЕВСКИ 20, БХ "БОЖУР", каб. 1 0883683317  
Хисаря 1637233021   СБР - НК ЕАД София, филиал гр. Хисар СВЕТИЯ ЙОРДАНОВ ТУДЖАРОВ Хисаря ГУРКО 2 0337/62572  
Хисаря 1637232012   ВМА БДПЛР - Хисаря АЛЕКСАНДЪР ТОНЕВ АЛЕКСАНДРОВ Хисаря ИЛИН ПАУНОВ 1 0337/60200 0337/60201
Хисаря 1637253040   МИ МВР БДПЛР - Хисаря ГЕОРГИ ДРАГАНОВ ГЕРОВ Хисаря ИВАН ВАЗОВ 2 0337/62146  
Хисаря 1637121014 3216/01.06.2017 АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА НА Д-Р ДИАНА МАК ВАНТОВА - ДРЕНСКА ДИАНА МАК ВАНТОВА - ДРЕНСКА Хисаря ГЕН. ГУРКО 3, ет. 1, каб. 4 0889633164