Заличаване от регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални методи. (АУ-1088)

Ръководство за ел. услуги

Моля напишете Вашите данни и прикачете електронно подписани документи.

Ще получите официален отговор от нашата деловодна система.

Полето електронен подпис не е задължително, в случай че сте подписали документите като PDF формат.

Необходими документи

  1. Заявление подписано с електронен подпис;
  2. Документ удостоверяващ смъртта, или запрещението на лицето, или др. обстоятелства.

Подробно описание на предлаганата административна услуга може да намерите на този адрес: АУ - 1088

Свалете необходимото Ви заявление от следния линк: Заявление 1088

Цена:

0 лв.

Срок за изпълнение:

7 дни

Електронно подаване

Успешна заявка на е-услуга № 8

Принт
Услуга № - 8 : Заличаване от регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални методи. (АУ-1088)
Срок на изпълнение - 7 дни.
Цена за изпъление - 0 лв.