Издаване на заповед за възстановяване на дейност или експлоатация на обект с обществено предназначение

Ръководство за ел. услуги

Моля напишете Вашите данни и прикачете електронно подписани документи.

Ще получите официален отговор от нашата деловодна система.

Полето електронен подпис не е задължително, в случай че сте подписали документите като PDF формат.

Необходими документи

  1. Заявление подписано с електронен подпис.

Възстановяване на ООП.docx

Цена:

44 лв.

Срок за изпълнение:

7 дни

Електронно подаване

Успешна заявка на е-услуга № 3

Принт
Услуга № - 3 : Издаване на заповед за възстановяване на дейност или експлоатация на обект с обществено предназначение
Срок на изпълнение - 7 дни.
Цена за изпъление - 44 лв.
Банкова сметка РЗИ Пловдив
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ПЛОВДИВ
БАНКОВА СМЕТКА IBAN BG03UNCR75273154624101
БАНКОВ КОД UNCRBGSF
БУЛСТАТ : 176030673

Моля преведете сумата от 44 по посечената банкова сметка като на "Основание " впишете номер на заявка "202407152088"