Предоставяне на достъп до обществена информация. (АУ-2)

Ръководство за ел. услуги

Моля напишете Вашите данни и прикачете електронно подписани документи.

Ще получите официален отговор от нашата деловодна система.

Полето електронен подпис не е задължително, в случай че сте подписали документите като PDF формат.

Необходими документи

  1. Заявление подписано с електронен подпис.

Подробно описание на предлаганата административна услуга може да намерите на този адрес: АУ - 2

Свалете необходимото Ви заявление от следния линк: Заявление 2

Не се заплаща за услугата

 Достъпът до обществена информация е безплатен – заплащат се единствено разходите по нейното предоставяне, които се определят в съответствие с Наредба № Н-1 от 07.03.2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация, а именно:


1. Един лист хартия А4. - 0,01 лв.
2. Един лист хартия А3. - 0,02 лв.
3. Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А4. - 0,02 лв.
4. Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А3. - 0,04 лв.
5. CD диск 700 MB 1 бр. - 0,26 лв.
6. DVD диск 4,7 GB 1 бр. - 0,30 лв.
7. DVD диск 8,5 GB 1 бр. - 0,67 лв.
8. USB флаш памет 4 GB 1 бр. - 3,46 лв.
9. USB флаш памет 8 GB 1 бр. - 5,72 лв.
10. USB флаш памет 16 GB 1 бр. - 7,93 лв.
11. USB флаш памет 32 GB 1 бр. - 9,47 лв.

Разходите за предоставяне, могат да се заплатят по следните начини:
- На гише в ЦАО за обслужване в брой
- На гише в ЦАО за обслужване с банкова карта
- По банков път УНИКРЕДИТ БУЛБАНК  ПЛОВДИВ, БАНКОВА СМЕТКА  BG03UNCR75273154624101, БАНКОВ КОД  UNCRBGSF

Цена:

0 лв.

Срок за изпълнение:

14 дни

Електронно подаване

Успешна заявка на е-услуга № 16

Принт
Услуга № - 16 : Предоставяне на достъп до обществена информация. (АУ-2)
Срок на изпълнение - 14 дни.
Цена за изпъление - 0 лв.