Издаване на становище за унищожаване на лекарствени продукти. (АУ-2241)

Ръководство за ел. услуги

Моля напишете Вашите данни и прикачете електронно подписани документи.

Ще получите официален отговор от нашата деловодна система.

Полето електронен подпис не е задължително, в случай че сте подписали документите като PDF формат.

Необходими документи

  1. Заявление подписано с електронен подпис;
  2. Опис.

Подробно описание на предлаганата административна услуга може да намерите на този адрес: АУ - 2241

Свалете необходимото Ви заявление от следния линк: Заявление 2241

Цена:

33 лв.

Срок за изпълнение:

10 дни

Електронно подаване

Успешна заявка на е-услуга № 15

Принт
Услуга № - 15 : Издаване на становище за унищожаване на лекарствени продукти. (АУ-2241)
Срок на изпълнение - 10 дни.
Цена за изпъление - 33 лв.
Банкова сметка РЗИ Пловдив
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ПЛОВДИВ
БАНКОВА СМЕТКА IBAN BG03UNCR75273154624101
БАНКОВ КОД UNCRBGSF
БУЛСТАТ : 176030673

Моля преведете сумата от 33 по посечената банкова сметка като на "Основание " впишете номер на заявка "202406207075"