Издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ. (АУ-477)

Ръководство за ел. услуги

Моля напишете Вашите данни и прикачете електронно подписани документи.

Ще получите официален отговор от нашата деловодна система.

Полето електронен подпис не е задължително, в случай че сте подписали документите като PDF формат.

Необходими документи

  1. Заявление подписано с електронен подпис.

Подробно описание на предлаганата административна услуга може да намерите на този адрес: АУ - 477

Свалете необходимото Ви заявление от следния линк: Заявление 477

Цена :

чл.35 ТТ ЗЗ - 6лв.

чл.33 ТТ ЗЛПХМ - 10лв.

Заявление по чл.33.docx

Заявление по чл.35.docx

Цена:

лв.

Срок за изпълнение:

7 дни

Електронно подаване

Успешна заявка на е-услуга № 11

Принт
Услуга № - 11 : Издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ. (АУ-477)
Срок на изпълнение - 7 дни.
Цена за изпъление - лв.