Прекратяване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина. (АУ-1336)

Ръководство за ел. услуги

Моля напишете Вашите данни и прикачете електронно подписани документи.

Ще получите официален отговор от нашата деловодна система.

Полето електронен подпис не е задължително, в случай че сте подписали документите като PDF формат.

Необходими документи

  1. Заявление подписано с електронен подпис.

Подробно описание на предлаганата административна услуга може да намерите на този адрес:  АУ - 1336

Свалете необходимото Ви заявление от следния линк: Заявление 1336

Цена:

0 лв.

Срок за изпълнение:

7 дни

Електронно подаване

Успешна заявка на е-услуга № 10

Принт
Услуга № - 10 : Прекратяване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина. (АУ-1336)
Срок на изпълнение - 7 дни.
Цена за изпъление - 0 лв.