Кампания „5 минути за твоето здраве" за превенция на рак на белия дроб и тютюнопушенето, която ще се проведе на 16.06.2024 г. от 11:00 до 15:00 ч., в Градската градина на ул. „Христо Г. Данов", гр. Пловдив

Кампания „5 минути за твоето здраве“ за превенция на рак на белия дроб и тютюнопушенето, която ще се проведе на 16.06.2024 г. от 11:00 до 15:00 ч., в Градската градина на ул. „Христо Г. Данов“, гр. Пловдив

 

    Ракът на белия дроб е най-често срещаният вид рак в света. Всяка година в резултат на това заболяване умират повече хора, отколкото от рака на гърдата, колоректалния карцином и рака на простата взети заедно. Един от рисковите фактори на онкологичното заболяване е тютюнопушенето, което е свързано с приблизително 80% от всички диагностицирани случаи. Ранното откриване на болестта дава шанс за излекуване и увеличава преживяемостта.

   В тази връзка, Българския клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването, в партньорство със Сдружение „Въздух за здраве“, „Хъбис“ ЕООД и „Рош България“ ЕООД, съвместно с РЗИ-Пловдив, организира събитие, на което да бъдат проведени безплатни телемедицински изследвания, посредством иновативна технологична телемедицинска станция.

   Тя може да изследва едновременно 10 витални параметри в човешкото тяло и функцията на белите дробове, което да даде индикация за промени в здравния статус на всеки един индивид. Ще бъдат отчитани показатели като ръст, тегло и индекс на телесната маса, кръвна захар, функция на бели дробове (спирометрия), температура, кръвно налягане, ЕКГ, сърдечен ритъм и сатурация (насищане на кръвта с кислород). Резултатите ще бъдат коментирани от лекар – пулмолог (на място или онлайн), както и ще бъде представена информация за превенцията за рака на белия дроб и тютюнопушенето. Едновременно с това гражданите ще имат възможност да се изследват безплатно с апарат “Smokerlyzer”, който измерва количеството въглероден оксид в издишания въздух и количеството на карбоксихемоглобин в кръвта на пасивни и активни пушачи  и ще се представят вредите от тютюнопушенето чрез демонстрация на пушещата кукла Сю. Ще бъдат предоставени здравно-информационни материали по темата, като се акцентира на рисковете за здравето, свързани с употребата на тютюн и се призовава за ефективна политика за намаляване на нивата на неговото потребление.

   Събитието ще се проведе на 16.06.2024 г. от 11:00 до 15:00 ч. в Градската градина на ул. „Христо Г. Данов“, гр. Пловдив.

   Вярваме, че кампанията ще повиши значително осведомеността на широката общественост за рака на белия дроб, рисковите фактори и инструментите за промоция на здравето и превенция на заболяването и борбата с тютюнопушенето.