ОБЯВА: РЗИ - Пловдив организира курс за дейности по дезинфекция, дезинсекция и дератизация (ДДД).

  Уведомяваме Ви, че от 11.03.2024 г.  до 15.03.2024 г. в  РЗИ - Пловдив ще се проведе  курс за изпълнители на дейности по дезинфекция, дезинсекция и дератизация (ДДД). Молби за участие ще се приемат от 01.03.2024 г. до 08.03.2024 г. в Центъра за административно обслужване на РЗИ на ул.“Перущица“ №1, или по електронен път с някои от следните начини:

  1. Единен портал за достъп до електронни административни услуги на Министерството на електронното управление (МЕУ) с включен Модул за електронно плащане (е-Плащане) – виртуален ПОС терминал.
  2. От https://rzipd.com/usluga/14/
  3. С ел. подписано заявление на официалните ел. пощи на инспекцията .

              Заявление 558 може да изтеглите от тук 

       Информация за административната услуга АУ-558: Издаване на удостоверение за придобита квалификация за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации

Електронни пощи:

      rzipd@plov.net

      rzi-plovdiv@mh.government.bg

         Лице за контакт: Мария Николова - 0895 451 878

 

 

    Банкова информация на РЗИ - Пловдив:

    Булстат: 176030673

    Уникредит Булбанк Пловдив

    Банкова сметка: BG03UNCR75273154624101

    Банков код: UNCRBGSF