НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА РОТАВИРУСНИТЕ ГАСТРОЕНТЕРИТИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2022 - 2025.

І. ВЪВЕДЕНИЕ И ОБОСНОВКА


А. Значение на проблема
Острите диарийни заболявания в кърмаческата и ранната детска възраст са едно от най-големите предизвикателствата пред системите на обществено здравеопазване в света.
Почти всяко дете преди да навърши 3-5 години се заразява с ротавируси (РВ), което обяснява, че те са основен етиологичен причинител на тежки форми на диария с обезводняване в целия свят. Това обуславя огромен обем допълнителни амбулаторни прегледи, висок процент на хоспитализации и свързаните с това значителни медицински и икономически загуби за отделния индивид и обществото като цяло.
Медико-социална значимост на заболяването.

....

Пълната информация може да намерите на следния линк: 

https://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=30230