НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МАЙЧИНОТО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ 2021 – 2030 г.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МАЙЧИНОТО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ 2021 – 2030 г.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПЕРИОДА 2021 - 2023 г. КЪМ НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МАЙЧИНОТО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ 2021-2030 г.

Права на здравно неосигурени бременни жени с уточнение

 

РЕГИОНАЛЕН  КООРДИНАТОР  ЗА ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ

 

 Д-р К. Филотева  – главен инспектор РЗИ – Пловдив

Заместник:

Д-р  М. Стоянова-Киркова  – главен инспектор  РЗИ - Пловдив

За контакти: тел. 032/647- 631

e-mail:dmd@rzipd.com