Списък на информацията, предоставена от РЗИ - Пловдив повече от три пъти по реда на глава трета от Закона за достъп до обществена информация

1. Актуални статистически данни за COVID-19 за област Пловдив.

Информацията е публикувана на интернет страницата на Регионална здравна инспекция - Пловдив на следния адрес:

https://rzipd.com/index/373epidemichna-obstanovka.html.

2. Мониторинг на питейните води.

Информацията е публикувана на интернет страницата на Регионална здравна инспекция - Пловдив на следния адрес:

https://rzipd.com//index/452-sedmichen-html.