ИЗДАДЕНИ ОТ ДИРЕКТОРА НА РЗИ-ПЛОВДИВ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ