ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА НА ЕДИН БРОЙ НОВ МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН АПАРАТ ЗА ЕКГ, ДЕФИБРИЛАЦИЯ, МОНИТОРИРАНЕ НА СПЕШНИ ПАЦИЕНТИ И ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕНОС НА ДАННИ ОТ МОНИТОРИРАНИ ЖИЗНЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ В РЕАЛНО ВРЕМЕ – ТЕЛЕМЕДИЦИНА