Козметика и отривки

 

СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА БДС EN ISO 17516 : 2015 «КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ. МИКРОБИОЛОГИЯ. МИКРОБИОЛОГИЧНИ ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ» и РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1223/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТНОСНО КОЗМЕТИЧНИТЕ ПРОДУКТИ

 

 

Наименование на показателя

Такса*

(лв.)

 

 

Наименование на показателя

Такса*

(лв.)

I.

МИКРОБИОЛОГИЧНИ

ПОКАЗАТЕЛИ

 

II.

ТЕЖКИ МЕТАЛИ

(олово и кадмий)

49,00

1.

Общ брой мезофилни аеробни микроорганизми (бактерии+ дрожди и плесени)

7.00 лв.

1.

Водороден пероксид в паста за зъби, заздравители за нокти, води за уста, окислители за боя за коса

10,00

2.

Escherichia coli

33.00 лв.

2.

Борна киселина в пудри

37,00

3.

Pseudomonas aeruginosa

35.00 лв.

3.

Тиогликолова киселина в къдрини и депилатоари

12,00

4.

Staphylococcus aureus

20.00 лв.

4.

Селенов дисулфид в противопърхотни шампоани

67,00

5.

Candida albiсans

14.00 лв.

5.

Сребърен нитрат в спирали за вежди

20,00

 

Необходимо количество проби – минимум 2 бр. оригинална опаковка

 

ОТРИВКИ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СРЕДА

Съгласно изискванията на Наредба №1 за хигиената на храните

 

 

Наименование на показателя

Такса*

(лв.)

   

МИКРОБИОЛОГИЧНИ  ПОКАЗАТЕЛИ

 

1.

Колиформи

4.00 лв.

2.

Общ брой мезофилни аеробни и факултативно анаеробни микроорганизми

6.00 лв.

 

 

*Забележка: Таксата е определена съгласно Тарифата за таксите, които се събират от органите на Държавния здравен контрол и Националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето