За лечебни и здравни заведения

ГОДИШНА ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ 2021/22

На основание чл.6 ал.3 от Закона за лечебните заведения, Наредба № 1/27.02.2013 г. и чл.20 от Закона за статистика, Раздел II - чл.10, ал.1, т.4 и Раздел V - чл.27, ал.2 и ал.3 от Закона за здравето /ДВ бр.70/10.08.2004 г.

Всички лечебни заведения за извънболнична помощ (ДКЦ, МЦ, МДЦ, ДЦ, Хосписи, Индивидуални и групови практики за първична медицинска/дентална помощ, Индивидуални и групови практики за специализирана медицинска/дентална помощ), следва да попълнят електронни формуляри за медико-статистически отчети.

Обръщаме Ви внимание, че в електронните таблици трябва да попълните съответните работни листове (sheet-ове), оцветени в жълто, които се отнасят за Вашия вид практика. Задължително в последния лист (sheet) попълнете Вашето име, телефон и електронна поща.

В имейла, с който ни изпращате готовите отчети и приложения, задължително попълнете номера на Вашето удостоверение и/или идентификационния код на практиката Ви.

Отчетите следва да изпратите на официалната електронна поща  md_zi@rzipd.com  в срок до 09.03.2022 г.

Ако не получите потвърдителен имейл за изпратения от Вас отчет, както и за други възникнали въпроси по отчетите се свържете с нас на телефон 032/644 201.

 

 

ИНДИВИДУАЛНИ ПРАКТИКИ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

Отчет: 365 - 365_2021_16_111.xlsm

Приложения: pr_2_2021_16_111.xlsm,    pr_3_2021_16_111.xlsm,     pr_4_2021_16_111.xlsm,

PR11-2021_16_405.xlsm,     56_2021_16_111.xlsm


ГРУПОВИ ПРАКТИКИ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

Отчет: 365 - 365_2021_16_131.xlsm

Приложения: pr_2_2021_16_131.xlsm,     pr_3_2021_16_131.xlsm,     pr_4_2021_16_131.xlsm,

PR11-2021_16_405.xlsm,     56_2021_16_131.xlsm

 


ИНДИВИДУАЛНИ ПРАКТИКИ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

Отчет: 365 - 365_2021_16_211.xlsm

Приложения: pr_2_2021_16_211.xlsm,     pr_3_2021_16_211.xlsm,     pr_4_2021_16_211.xlsm,

56_2021_16_211.xlsm,     366_2021_16_213.xlsm,     367_2021_16_213.xlsm,     367p-21-obl.xls,

370_2021_16_204.xlsm,     372_2021_16_213.xlsm,     372p-21-obl.xls

   За регистрираните практики по пневмология и фтизиатрия, психиатрия, онкология и кожно-венерически болести, , срокът за подаване на отчети е 31.01.2022 г. 


ГРУПОВИ ПРАКТИКИ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

Отчет: 365 - 365_2021_16_231.xlsm

Приложения: pr_2_2021_16_231.xlsm,     pr_3_2021_16_231.xlsm,     pr_4_2021_16_231.xlsm,

56_2021_16_231.xlsm,     366_2021_16_214.xlsm,     367_2021_16_214.xlsm,     367p-21-obl.xls,

370_2021_16_205.xlsm,     372_2021_16_214.xlsm,     372p-21-obl.xls


ИНДИВИДУАЛНИ ПРАКТИКИ ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

Отчет: 365 - 365_2021_16_122.xlsm

Приложения: pr_1_2021_16_122.xlsm,     pr_9_2021_16_111.xlsm


ГРУПОВИ ПРАКТИКИ ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

Отчет: 365 - 365_2021_16_142.xlsm

Приложения: pr_1_2021_16_142.xlsm,     pr_9_2021_16_112.xlsm


ИНДИВИДУАЛНИ ПРАКТИКИ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

Отчет: 365 - 365_2021_16_222.xlsm

Приложения: pr_1_2021_16_222.xlsm,     pr_9_2021_16_121.xlsm


ДЕНТАЛНИ ЦЕНТРОВЕ

Отчет: 365 - 365_2021_16_262.xlsm

Приложения: pr_1_2021_16_262.xlsm,     pr_9_2021_16_103.xlsm


МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТРОВЕ

Отчет: 365 - 365_2021_16_251.xlsm

Приложения: pr_2_2021_16_251.xlsm,     pr_3_2021_16_251.xlsm,     pr_4_2021_16_251.xlsm,

pr_9_2021_16_102.xlsm,     PR11-2021_16_401.xlsm,     56_2021_16_251.xlsm,     366_2021_16_211.xlsm,

367_2021_16_211.xlsm,     367p-21-obl.xls,     370_2021_16_202.xlsm,     372_2021_16_211.xlsm

372p-21-obl.xls


ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВНИ ЦЕНТРОВЕ

Отчет: 365 - 365_2021_16_281.xlsm

Приложения: pr_2_2021_16_281.xlsm,     pr_3_2021_16_281.xlsm,     pr_4_2021_16_281.xlsm,

pr_9_2021_16_105.xlsm,     PR11-2021_16 404.xlsm,     56_2021_16_281.xlsm,     366_2021_16_210.xlsm,

367_2021_16_210.xlsm,     367p-21-obl.xls,     370_2021_16_201.xlsm,     372_2021_16_210.xlsm,   

372p-21-obl.xls


МЕДИКО-ДЕНТАЛНИ ЦЕНТРОВЕ

Отчет: 365 - 365_2021_16_270.xlsm

Приложения: pr_1_2021_16_270.xlsm,     pr_2_2021_16_270.xlsm,     pr_3_2021_16_270.xlsm,

pr_4_2021_16_270.xlsm,     pr_9_2021_16_104.xlsm,     PR11-2021_16_403.xlsm,     56_2021_16_270.xlsm,

366_2021_16_212.xlsm,     367_2021_16_212.xlsm,    367p-21-obl.xls,     370_2021_16_203.xlsm,

372_2021_16_212.xlsm,     372p-21-obl.xls


САМОСТОЯТЕЛНИ МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНИ ЛАБОРАТОРИИ

Отчет: 365 - 365_2021_16_293.xlsm

Приложения: pr_9_2021_16_106.xlsm,     PR11-2021_16_406.xlsm


САМОСТОЯТЕЛНИ МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ЛАБОРАТОРИИ

Отчет: 365 - 365_2021_16_294.xlsm

Приложения: Pril_1A-2021-obl.xlsx