СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР"