СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ "ПБПЗ И ЗТЕ", ДИРЕКЦИЯ "ОЗ"