СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ИНСПЕКТОР" В ОТДЕЛ ПБПЗ И ЗТЕ В ДИРЕКЦИЯ ОЗ