ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ "ЛИ", ДИРЕКЦИЯ "ОЗ"