Указания относно пристигащи в Република България украински граждани.