Йодна профилактика при ядрена авария

ЙОДНА ПРОФИЛАКТИКА ПРИ ЯДРЕНА АВАРИЯ

 

ЙОДНАТА ПРОФИЛАКТИКА Е ПРЕВАНТИВНА ЗАЩИТНА МЯРКА С ЦЕЛ ДА НЕ СЕ ДОПУСНЕ УВРЕЖДАНЕ ЗДРАВЕТО НА ХОРАТА В РЕЗУЛТАТ НАТРУПВАНЕТО НА РАДИОАКТИВЕН ЙОД В ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ЯДРЕНА АВАРИЯ.

ТЯ СЕ ИЗВЪРШВА ЧРЕЗ ПРИЕМАНЕ НА ТАБЛЕТКИ, НАЙ-ЧЕСТО КАЛИЕВ ЙОДИД (KI), СЪДЪРЖАЩИ СТАБИЛЕН (НЕРАДИОАКТИВЕН) ЙОД. ПО ТОЗИ НАЧИН ПРЕДВАРИТЕЛНО СЕ НАСИЩА (“БЛОКИРА”) ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА СЪС СТАБИЛЕН ЙОД И СЕ ПРЕДОТВРАТЯВА ПОПАДАНЕТО НА РАДИОАКТИВЕН ЙОД В НЕЯ ПРИ ВДИШАВАНЕ ИЛИ ПОГЛЪЩАНЕ НА ЗАМЪРСЕНИ ВЕЩЕСТВА (ХРАНА, МЛЯКО, ВОДА).

ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРЕПАРАТИ, СЪДЪРЖАЩИ ЙОД, МОГАТ ДА ПРЕДПАЗЯТ ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА ОТ ПОПАДАНЕ НА РАДИОАКТИВЕН ЙОД В НЕЯ, НО НЕ ЗАЩИТАВАТ ОТ ДРУГИ РАДИОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА.

ПРИ НЕОБХОДИМОСТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ИЗВЪРШВА ОЦЕНКА  НА ДОЗАТА НА ОБЛЪЧВАНЕ И УКАЗВА ПРИЛАГАНЕТО НА РАДИАЦИОННО-ХИГИЕННИ ЗАЩИТНИ МЕРКИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО, В Т. Ч. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕПАРАТИ ЗА ЙОДНА ПРОФИЛАКТИКА НА НАСЕЛЕНИЕТО.

ПРИЕМАНЕТО НА ЛЕКАРСТВЕНИ ВЕЩЕСТВА, СЪДЪРЖАЩИ ЙОД, С ЦЕЛ ЙОДНА ПРОФИЛАКТИКА ДА НЕ СЕ ПРИЛАГА САМОВОЛНО И БЕЗ ИЗРИЧНО УКАЗАНИЕ ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО!