ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ" В ДИРЕКЦИЯ "АПФСО"