СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР" В ОТДЕЛ „ПЕК" ДИРЕКЦИЯ "НЗБ"