ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР" В ОТДЕЛ "РК" В ДИРЕКЦИЯ "ОЗ"