Окончателни резултати на кандидатите за длъжността "инспектор" в отдел "ДЗК" дирекция "ОЗ"