НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА ОРАЛНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ ДЕЦА ОТ 0 ДО 18-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2015-2020 Г.

Профилактиката е най-важното за една бяла и красива усмивка !

         Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 годишна възраст в Република България 2015-2020 г. е приета с Решение № 559 от 31.07.2014 г. на Министерски съвет и е продължение на действащата до 2014 г. програма. Стратегическата цел на Националната програма е подобряване на оралното здраве на децата до 18 годишна възраств  България.

         Основни приоритети на Програмата са:

1. Повишаване нивото на информираност сред населението за оралните заболявания, със специална насоченост към родители, учители, бременните, децата и учениците относно правилна устна хигиена, правилно хранене, значението и средствата за орална профилактика.

2. Епидемиологична оценка на зъбния кариес и отчитане нивото на кариес редукция при децата на възраст 8, 9 и 10 години, на които са поставени силанти, сравнена с контролна група деца на същата възраст, на които не са поставени силанти. 

3. Ограничаване и намаляване на случаите с флуороза.

4. Запечатване (силанизиране) на дълбоки фисури и ямки на първи постоянни молари.

         Силанизирането се финансира със средства по Националната програма. Всеки родител, който желае да се възползва от тази възможност, може да получи допълнителна информация от интернет страницата на Националната програма: www.oralnaprofilaktika.bgи на безплатен телефон 0800 1 45 46.

За успешно реализиране на профилактичните грижи е необходимо добро сътрудничество между денталния лекар, родителите и детето.