СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ „ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР“ В ДИРЕКЦИЯ "ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ", ОТДЕЛ "ПБПЗ И ЗТЕ":