СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ИНСПЕКТОР“ В ДИРЕКЦИЯ "ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ", ОТДЕЛ "ДЗК":