СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ, ДИРЕКЦИЯ МД