Сигнали, жалби и предложения на граждани

Сигнали, в които не са посочени телефон или адрес за контакти ще бъдат считани за анонимни и няма да се предприемат действия. По възможност посочвайте и телефон и адрес за връзка.

Полетата отбелязани с * са задължителни