РЕГИСТЪР НА ОБЕКТИТЕ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ КЪМ РЗИ - ГР. ПЛОВДИВ