Относно ваксинирането с II-ра игла срещу COVID-19 в периода 30.04.2021 г. - 09.05.2021 г.

Всички лица подлежащи на ваксинация за II-ра игла срещу COVID-19 в периода 30.04.2021 г. - 09.05.2021 г. следва да им бъде поставена във ваксинационните центрове поставили I-та игла.