НА ВНИМАНИЕТО НА ОПЛ

На вниманието на всички общо практикуващи лекари, АГ отделения, спешна помощ и такива извършващи имунопрофилактика. Информираме Ви, че отчетите за първо тримесечие за 2020 г. по Наредба № 15 за задължителните имунизации, Приложение № 7 и Приложение № 7 А, следва да бъдат изпращани онлайн на следния адрес: nzb@rzipd.com до 10.04.2020 г..

Отчети на хартиен носител няма да бъдат приемани!!