НА ВНИМАНИЕТО НА ОПЛ!

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с писмо на МЗ № 16-00-30/31.03.2021 г. Ви уведомяваме, че децата на 2, 3 и 4 месеца, при които имунизацията с шесткомпонентна ваксина е започната с Infanrix Hexa, следва да бъде довършена с нея.

Децата родени през м. Февруари 2021 г. и след това, при които предстои имунизация, следва да бъдат обхващани с шесткомпонентна ваксина – Hexacima, която ще бъде предоставена от РЗИ Пловдив.

 

Директор Дирекция НЗБ:

                        /Д-р М.Троянчева/