Контакти

Препоръки за комуникация на граждани и организации с администрацията на Регионална здравна инспекция – Пловдив, във връзка с установените случаи на COVID-19 у нас

          Във връзка с установените в Република България случаи на COVID-19 в сградата на Регионална здравна инспекция - Пловдив се извършва пълна дезинфекция три пъти дневно. С оглед спазването на препоръките за ограничаване на контактите, РЗИ-Пловдив препоръчва на гражданите и юридическите лица да заявяват исканите от тях услуги посредством Системата за сигурно електронно връчване, чрез имейл, чрез телефонно обаждане, чрез услугите на Български пощи или на куриерските фирми.

 

Адрес: гр. Пловдив п.к. 4002
 ул."Перущица" Nо.1

 

Работно време на Регионалната здравна инспекция:
 от 08:30 до 17:00 часа

 

Работно време на Звеното за обслужване на потребители на административни услуги:
от 08:30 до 17:00 часа, без прекъсване за обедна почивка

      

 Работно време на кабинета за заверка на здравни книжки
  от 09:30 до 17:00 часа

 

Телефон Директор РЗИ - Пловдив:
 (032) 649 000

 

Факс:
(032) 643 438

 

 Електронна поща:
 rzipd@plov.net

rzi-plovdiv@mh.government.bg

 

БУЛСТАТ: 176030673

 


УНИКРЕДИТ БУЛБАНК  ПЛОВДИВ 

БАНКОВА СМЕТКА  BG03UNCR75273154624101 

БАНКОВ КОД  UNCRBGSF


 

С Регионална здравна инспекция - Пловдив можете да се свържете посредством Системата за сигурно електронно връчване/ССЕВ/ (edelivery.egov.bg/Account/Login). 

Регистрацията в Системата се осъществява чрез персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ или с Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Чрез ССЕВ могат да се подават писма, жалби, сигнали, предложения, заявления за достъп до обществена информация и т.н.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТЕЛЕФОНИ:

032 641 666, 088 454 6177 – ДЕЖУРЕН ЕПИДЕМИОЛОГ (Информация за COVID-19)

032 643 436 – КАБКИС

032 646 655 – Деловодство

032 645 558 - Дирекция Обществено Здраве

 

РЕГИОНАЛНА КАРТОТЕКА НА МЕДИЦИНСКИТЕ ЕКСПЕРТИЗИ /РКМЕ/

Адрес: гр. Пловдив, ул."Перущица" Nо.1

Телефон: (032) 633 177

Необходими документи за ТЕЛК

Работно време на картотеката с клиенти:
от 08:15 до 13:30 часа

 

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:

Лице за контакти:
 Климент Славов

 

 Електронна поща:
 dpo@rzipd.com

Телефон за контакти:
(032) 649 000

 

Телефон за контакти:
(032) 649 000

 

Работно време на Звеното за обслужване на потребители на административни услуги:
от 08:30 до 17:00 часа, без прекъсване за обедна почивка