Информация за коронавирус COVID-19

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВАКСИНАТА COVID-19 VACCINE MODERNA СРЕЩУ COVID-19

 

АЛГОРИТЪМ НА ДЕЗИНФЕКЦИОННИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЕКТИ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ЕПИДЕМИЧНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19

 

КАК ПРАВИЛНО ДА СИ МИЕМ РЪЦЕТЕ

 

РЕСПИРАТОРЕН ЕТИКЕТ

 

КОРОНАВИРУС-ХРАНЕНЕ И БЕЗОПАСТНОСТ НА ХРАНИТЕ

 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА COVID-19

 

COVID-19 СПРАВЯНЕ СЪС СТРЕСА

 

ДЕЦАТА И COVID - 19

 

ПРАВИЛНА ПОДДРЪЖКА НА ПРЕДПАЗНА МАСКА

 

ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ НЦЗПБ НА МЗ

 

КАК ДА ПРЕДРАЗИМ СЕБЕ СИ И ДРУГИТЕ

 

СЪОБЩЕНИЕ ОТ РЗИ –ПЛОВДИВ И РАБОТНАТА ГРУПА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЗОВОТО ЕПИДЕМИОЛОГИЧНО ПРОУЧВАНЕ ЗА COVID-19 - 04.06.2020 г.

 

ЗАПОВЕД № РД -01-225 НА МЗ - 20.04.2020 г.

 

ЗАПОВЕД № РД -01-184 НА МЗ - 07.04.2020 г.

 

ЗАПОВЕД № РД -01-183 НА МЗ - 07.04.2020 г.

 

ЗАПОВЕД № РД -01-179 НА МЗ - 06.04.2020 г.

 

БЕЗ ПРОМЕНИ В ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ - 31.03.2020 г.

 

ЗАПОВЕД № РД-01-154/26.03.2020 Г. - УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА ВЪВЕДЕНИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ ДО 12.04.2020 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО - 26.03.2020 г.

 

ЗАПОВЕД № РД-01-153/25.03.2020 Г. - ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕД № РД-01-143/20.03.2020 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕМИНАВАНЕТО ПРЕЗ КОНТРОЛНО-ПРОПУСКАТЕЛНИТЕ ПУНКТОВЕ - 25.03.2020 г.

 

ЗАПОВЕД № РД-01-149/25.03.2020 Г. - ВРЕМЕННО ЗАБРАНЯВАНЕ НА ВЛИЗАНЕТО И ПРЕМИНАВАНЕТО ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА ТЕЖКОТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ, ПЪТУВАЩИ КЪМ..... И ИДВАЩИ ОТ ...... - 25.03.2020 г.

 

МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА ВРЕМЕННАТА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ ПРИ БРЕМЕННИ ЖЕНИ - 23.03.2020 г.

 

ЗАПОВЕД № РД-01-143/20.03.2020 Г. - ПО-СТРОГИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ, ВЛИЗАЩИ В СИЛА ОТ 00:00 Ч. НА 21.03.2020 Г. - 20.03.2020 г.

 

ЗАПОВЕД № РД-01-140/19.03.2020 Г. - ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ЗАПОВЕД № РД-01-130/17.03.2020 г. - 19.03.2020 г.

 

БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ БЕЗ ЛИЧНИ ЛЕКАРИ - 19.03.2020 г.

 

ПРЕПОРЪКИ ЗА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С БОРБАТА ЗА COVID-19 - 19.03.2020 г.

 

ПРЕПОРЪКИ НА СВЕТОВНА ЗДРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЕЛИ С COVID-19 - 18.03.2020 г.

 

УКАЗАНИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА ЗА НОСЕНЕ И СВАЛЯНЕ НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА В ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, ПОЛАГАЩИ ГРИЖИ ЗА ПАЦИЕНТИ СЪС СЪМНЕНИЕ ЗА ИЛИ ПОТВЪРДЕНИ ЗА COVID-19 - 18.03.2020 г.

 

ЗАПОВЕД РД-01-131 ДОПЪЛВА ЗАПОВЕД РД-01-124/13.03.2020 г. НА МЗ - 17.03.2020 г.

 

ЗАПОВЕД РД-01-130 ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛОЖНЯВАЩАЩА СЕ ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА - 17.03.2020 г.

 

ЗАПОВЕД РД-01-127 НА МЗ - 17.03.2020 г.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРКИ, СВЪРЗАНИ С РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ПРИ РАБОТА В УСЛОВИЯТА НА КОРОНАВИРУС COVID-19 - 16.03.2020 г.

 

АЛГОРИТЪМ НА ДЕЗИНФЕКЦИОННИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЕКТИ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ЕПИДЕМИЧНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19 - 13.03.2020 г.

 

ЗАПОВЕД РД-01-124 НА МЗ - 13.03.2020 г.

 

ОСНОВНИ СТЪПКИ И ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПАЦИЕНТИ СЪС СЪМНЕНИЕ ЗА COVID-19 - 13.03.2020 г.

 

ОСНОВНИ ПРАВИЛА И СТЪПКИ ЗА ХИГИЕНА НА РЪЦЕТЕ - 09.03.2020 г.

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ОТНОСНО COVID-19 - 06.03.2020 г.

 

МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 НА РАБОТНОТО МЯСТО - 06.03.2020 г.

 

ДЪРЖАВИ С ВИСОК ЕПИДЕМИЧЕН РИСК - 05.03.2020 г.

 

АКТУАЛИЗИРАН ФОРМУЛЯР ЗА СЪБИРАНЕ НА ДАННИ НА ПРИСТИГАЩИ ОТ КИТАЙСКАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА И ОТ ИТАЛИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИЧНА СИТУАЦИЯ ОТ НОВ КОРОНАВИРУС 2019-NCOV - 02.03.2020 г.

 

АКТУАЛИЗИРАН АЛГОРИТЪМ НА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ЛИЦА, ПРИСТИГАЩИ ОТ КИТАЙ И ИТАЛИЯ - 02.03.2020 г.

 

УКАЗАНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА БОЛНИЧЕН ЛИСТ ПРИ КАРАНТИНА - 02.03.2020 г.

 

ДЕФИНИЦИЯ ЗА СЛУЧАЙ НА COVID-19 КЪМ 28.02.2020 Г. - 28.02.2020 г.

 

КАК ДА ПРЕДПАЗИМ СЕБЕ СИ И ДРУГИТЕ - 02.2020 г.

 

КОГА ДА СЕ ИЗСЛЕДВАМЕ - 02.2020 г.

 

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ РАБОТНИЦИ - 02.2020 г.

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ОТНОСНО НОВИЯ КОРОНАВИРУС - 02.2020 г.

 

ВРЕМЕННИ НАСОКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ИНФЕКЦИИТЕ ПРИ МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПАЦИЕНТ СЪС СЪМНЕНИЕ ЗА ИНФЕКЦИЯ С 2019-NCOV - 02.2020 г.

 

СПИСЪК НА ДЪРЖАВИТЕ В СВЕТА (БЕЗ КИТАЙ) С РЕГИСТРИРАНИ ПОТВЪРДЕНИ СЛУЧАИ НА COVID-19 - 25.02.2020 г.

 

ПРЕПОРЪКИ ЗА ЛИЦА, ПЪТУВАЩИ ДО ОБЛАСТИ И ДЪРЖАВИ С РЕГИСТРИРАНИ СЛУЧАИ НА COVID-19 - 25.02.2020 г.

 

ДО ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ - 24.02.2020 г.

 

ПРЕПОРЪКИ КЪМ ЗДРАВНИТЕ РАБОТНИЦИ ЗА РАБОТА С ПАЦИЕНТ СЪС СЪМНЕНИЕ ЗА ИЛИ С ПОТВЪРДЕНА 2019-NCOV ИНФЕКЦИЯ - 02.2020 г.

 

АЛГОРИТЪМ НА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ЛИЦА, ПРИСТИГАЩИ ОТ КИТАЙ (СЪГЛАСНО АКТУАЛНАТА КЪМ МОМЕНТА ДЕФИНИЦИЯ ЗА СЛУЧАЙ) - 02.2020 г.

 

ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ИНФЕКЦИЯ С ВИРУСА SARS-COV-2 (НОВ КОРОНАВИРУС), ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ПО ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА БОЛЕСТИТЕ - 17.02.2020 г.

 

ФОРМУЛЯР ЗА СЪБИРАНЕ НА ДАННИ НА ПРИСТИГАЩИ ОТ КИТАЙСКАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИЧНА СИТУАЦИЯ ОТ НОВ КОРОНАВИРУС 2019 - NCOV - 17.02.2020 г.

 

CDC РЕЗЮМЕ КЪМ 13.02.2020 Г. - 13.02.2020 г.

 

НАСОКИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НЕФАРМАЦЕВТИЧНИ МЕРКИ ЗА ЗАБАВЯНЕ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА 2019-NCOV - 02.2020 г.

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА ОТНОСНО НОВИЯ КОРОНАВИРУС – 2019-NCOV - 04.02.2020 г.

 

ПРЕПОРЪКИ ЗА ЛИЦА ПЪТУВАЩИ ДО КИТАЙ И ПРИСТИГАЩИ ОТ КИТАЙ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪЗДАДЕНАТА ЕПИДЕМИЧНА СИТУАЦИЯ ОТ ОСТЪР РЕСПИРАТОРЕН СИНДРОМ, СВЪРЗАН С НОВ КОРОНАВИРУС - 31.01.2020 г.

 

ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ИНФЕКЦИИТЕ ПРИ МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПАЦИЕНТ СЪС СЪМНЕНИЕ ЗА НОВА ИНФЕКЦИЯ С КОРОНАВИРУС (NCOV) - 25.01.2020 г.