Информация за временните имунизационни пунктове за поставяне на ваксини срещу COVID-19, в периода на "Зелените коридори" от 30 април до 9 май в Област Пловдив

ДАТА

ВАКСИНАЦИОННИ ПУНКТОВЕ

„ЗЕЛЕНИ КОРИДОРИ“

30.04.2021

1.Пловдив ,„Медицински център Медикус – Пловдив“ ООД, пл. „Понеделник пазар“ № 5  - 09.00-17.00 ч.

тел. за връзка: 087 991 0883

 

2. Пловдив, ул. „Перущица“ № 1А „ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ПЪЛМЕД“ ЕООД –

08.00-17.30 ч.

тел. за връзка: 032 607 300

 

3. Пловдив ул. „Велико Търново“ № 21 „МЕДИКУС АЛФА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ“ ЕООД –

10.00-17.00 ч.

тел. за връзка: 089 666 1171; 032 634 463

 

4. Първомай, ул. „Княз Борис“ № 51 „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА

АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПЪРВОМАЙ“ ЕООД-

09.00-13.00 ч.

тел. за връзка: 089 683 5045

 

5.Асеновград ул. „Ал. Стамболийски“ № 28 „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – АСЕНОВГРАД“ ЕООД, -

09.00-16.00 ч.

тел. за връзка: 087 642 6362

 

6. Пловдив ул. „СОФИЯ“ № 64 „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – КАСПЕЛА“ ЕООД-

09.00-15.00 ч.

тел. за връзка: 032 645 997 вътр. 133

 

01.05.2021

1.Пловдив, „Медицински център Медикус – Пловдив“ ООД, пл. „Понеделник пазар“ № 5  - 09.00-17.00 ч.

тел. за връзка: 087 991 0883

 

2. Пловдив, ул. „Перущица“ № 1А „ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ПЪЛМЕД“ ЕООД –

08.00-17.30 ч.

тел. за връзка: 032 607 300

 

3.Пловдив ул. „Велико Търново“ № 21 „МЕДИКУС АЛФА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ“ ЕООД –

10.00-17.00 ч.

тел. за връзка: 089 666 1171; 032 634 463

 

02.05.2021

1.Пловдив, „Медицински център Медикус – Пловдив“ ООД, пл. „Понеделник пазар“ № 5  - 09.00-17.00 ч.

тел. за връзка: 087 991 0883

 

2. Пловдив, ул. „Перущица“ № 1А „ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ПЪЛМЕД“ ЕООД –

08.00-17.30 ч.

тел. за връзка: 032 607 300

 

03.05.2021

1.Пловдив, „Медицински център Медикус – Пловдив“ ООД, пл. „Понеделник пазар“ № 5  -

09.00-17.00 ч.

тел. за връзка: 087 991 0883

 

2. Пловдив, ул. „Перущица“ № 1А „ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ПЪЛМЕД“ ЕООД –

08.00-17.30 ч.

тел. за връзка: 032 607 300

 

3. Пловдив ул. „СОФИЯ“ № 64 „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – КАСПЕЛА“ ЕООД-

09.00-15.00 ч.

тел. за връзка: 032 645 997 вътр. 133

 

04.05.2021

1.Пловдив, „Медицински център Медикус – Пловдив“ ООД, пл. „Понеделник пазар“ № 5  - 09.00-17.00 ч.

тел. за връзка: 087 991 0883

 

2. Пловдив, ул. „Перущица“ № 1А „ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ПЪЛМЕД“ ЕООД –

08.00-17.30 ч.

тел. за връзка: 032 607 300

 

3. Пловдив бул. „Н. Вапцаров“ № 9 „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН – ПЛОВДИВ“ ЕООД-

09.00-16.00 ч.

тел. за връзка: 088 245 0751

 

4. Пловдив ул. „Велико Търново“ № 21 „МЕДИКУС АЛФА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ“ ЕООД –

10.00-17.00 ч.

тел. за връзка: 089 666 1171; 032 634 463

 

5. Пловдив ул. „СОФИЯ“ № 64 „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – КАСПЕЛА“ ЕООД-

09.00-15.00 ч.

тел. за връзка: 032 645 997 вътр. 133

 

05.05.2021

1.Пловдив, „Медицински център Медикус – Пловдив“ ООД, пл. „Понеделник пазар“ № 5  - 09.00-17.00 ч.

тел. за връзка: 087 991 0883

 

2. Пловдив ул. „Перущица“ № 1А „ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ПЪЛМЕД“ ЕООД –

08.00-17.30 ч.

тел. за връзка: 032 607 300

 

3.Пловдив,  Медицински център Медикус – Пловдив“ ООД ,Пловдив ЖК Тракия ул. „Съединение“ № 19-

09.00-17.00 ч.

тел. за връзка: 087 991 0883

 

4. Първомай ул. „Княз Борис“ № 51 „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПЪРВОМАЙ“ ЕООД-

09.00-13.00 ч.

тел. за връзка: 089 683 5045

 

5. Стамболийски ул. „Дунав“ № 43 „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I – СТАМБОЛИЙСКИ“ ЕООД- 09.00-16.00 ч.

тел. за връзка: 0339 62297

 

6. Карлово ул. „Ген. Гурко Мархолев‘ № 5, кабинет № 6 „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1- КАРЛОВО“ ЕООД-

08.00-15.30 ч.

тел. за връзка: 0335 93204

 

7. Пловдив ул. „СОФИЯ“ № 64 „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – КАСПЕЛА“ ЕООД-

09.00-15.00 ч.

тел. за връзка: 032 645 997 вътр. 133

 

06.05.2021

1.Пловдив, „Медицински център Медикус – Пловдив“ ООД, пл. „Понеделник пазар“ № 5  - 09.00-17.00 ч.

тел. за връзка: 087 991 0883

 

2. Пловдив ул. „Перущица“ № 1А „ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ПЪЛМЕД“ ЕООД –

08.00-17.30 ч.

тел. за връзка: 032 607 300

 

3. Пловдив ул. „Велико Търново“ № 21 „МЕДИКУС АЛФА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ“ ЕООД –

10.00-17.00 ч.

тел. за връзка: 089 666 1171; 032 634 463

 

4. Пловдив ул. „СОФИЯ“ № 64 „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – КАСПЕЛА“ ЕООД-

09.00-15.00 ч.

тел. за връзка: 032 645 997 вътр. 133

 

07.05.2021

1.Пловдив, „Медицински център Медикус – Пловдив“ ООД, пл. „Понеделник пазар“ № 5  - 09.00-17.00 ч.

тел. за връзка: 087 991 0883

 

2. Пловдив ул. „Перущица“ № 1А „ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ПЪЛМЕД“ ЕООД –

08.00-17.30 ч.

тел. за връзка: 032 607 300

 

3. Пловдив, Медицински център Медикус – Пловдив“ ООД, Пловдив, ЖК Тракия ул. „Съединение“ № 19-

09.00-17.00 ч.

тел. за връзка: 087 991 0883

 

4. Стамболийски ул. „Дунав“ № 43 „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I – СТАМБОЛИЙСКИ“ ЕООД- 09.00-16.00 ч.

тел. за връзка: 0339 62297

 

5. Карлово ул. „Ген. Гурко Мархолев‘ № 5, кабинет № 6 „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1- КАРЛОВО“ ЕООД-

08.00-15.30 ч.

тел. за връзка: 0335 93204

 

6. Пловдив ул. „СОФИЯ“ № 64 „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – КАСПЕЛА“ ЕООД-

09.00-15.00 ч.

тел. за връзка: 032 645 997 вътр. 133

 

7. Пловдив бул. „Васил Априлов“ № 15А, етаж 2 „ДИАГНОСТИЧНОКОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СВЕТИ ГЕОРГИ“ ЕООД –

08.00-14.00 ч.

тел. за връзка: 088 740 0488

 

08.05.2021

1.Пловдив, „Медицински център Медикус – Пловдив“ ООД, пл. „Понеделник пазар“ № 5  - 09.00-17.00 ч.

тел. за връзка: 087 991 0883

 

2. Пловдив ул. „Перущица“ № 1А „ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ПЪЛМЕД“ ЕООД –

08.00-17.30 ч.

тел. за връзка: 032 607 300

 

3. Пловдив ул. „Велико Търново“ № 21 „МЕДИКУС АЛФА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ“ ЕООД –

10.00-17.00 ч.

тел. за връзка: 089 666 1171; 032 634 463

 

09.05.2021

1.Пловдив, „Медицински център Медикус – Пловдив“ ООД, пл. „Понеделник пазар“ № 5  - 09.00-17.00 ч.

тел. за връзка: 087 991 0883

 

2. Пловдив ул. „Перущица“ № 1А „ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ПЪЛМЕД“ ЕООД –

08.00-17.30 ч.

тел. за връзка: 032 607 300