ЗАПОВЕД ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ИЗОЛАЦИОННИ ЛЕГЛА ВЪВ ВСЯКО ОТДЕЛЕНИЕ/КЛИНИКА ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ НА ПАЦИЕНТИ С ПАТОЛОГИЯ, СЪОТВЕТСТВАЩА НА ПРОФИЛА НА БОЛНИЧНАТА СТРУКТУРА, КОИТО СЪЩЕВРЕМЕННО СА И СЪМНИТЕЛНИ ИЛИ С ДОКАЗАН COVID-19

Прикрепени файлове: