Доставка чрез покупка на един брой нов многофункционален апарат за ЕКГ, дефибрилация, мониториране на спешни пациенти и възможност за пренос на данни от мониторирани жизнени показатели в реално време – телемедицина, с включени: монтаж на оборудването в л

Прикрепени файлове: 
Прикрепени файлове: 
Прикрепени файлове: 
Прикрепени файлове: 
Прикрепени файлове: 
Прикрепени файлове: 
Прикрепени файлове: 
Прикрепени файлове: 
Прикрепени файлове: 
Прикрепени файлове: 
Прикрепени файлове: 
Прикрепени файлове: 
Прикрепени файлове: