СПРАВКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИЯ ”ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” За периода от 11.08.2017 г. – 17.08.2017 г.

 

 

ОТДЕЛ

ПБПЗ-ЗТЕ

ДЗК

РК

ЛИ

съответ-стват

несъответ-стват

1. Проверки по писма на МЗ

 

 

 

 

 

2. Проверки

86

 

 

 

 

-   по текущ контрол

81

190

 

 

 

-   по регистрации

5

1

 

 

 

3. Проверки по дейности

 

 

 

 

 

    - по тютюнопушене

79

117

 

 

 

-   ЗОХ 

66

 

 

 

 

-   закрити обществени места

11

40

 

 

 

-   детски и учебни заведения

2

38

 

 

 

-   открити обществени места

 

38

 

 

 

-   оптики

 

1

 

 

 

4. Тематични проверки

 

 

 

 

 

5. Издадени предписания

2

 

 

 

 

6. Издадени заповеди за спиране експлоатацията или дейност на обект

 

 

 

 

 

7. Съставени актове

 

 

 

 

 

8. Жалби и сигнали от граждани или институции

1

5

 

 

 

9. Взети проби

22

1

 

 

 

10. Издадени здравни заключения за съгласуване на проекти

4

 

 

 

 

11. Участие в приемателни комисии и издаване на становища

11

 

 

 

 

12. Контрол на радиационните параметри на работна среда

 

 

 

 

 

13. Съгласуване на площадки на обект с източник на йонизиращи лъчения

 

 

 

 

 

14. Съгласуване на инвестиционни проекти, част “Анализ и оценка на радиац.защита”

 

 

 

 

 

15. Анализ на радиационните параметри на факторите на жизнената среда

 

 

 

 

 

16. Оценка на учебни  разписания, здравни  анализи, хранене 

4

 

 

 

 

17. Дейности по национални  програми

2

 

 

 

 

18. Лекции, беседи, семинарни  обучения

 

 

 

 

 

19. Консултативна дейност – тютюнопушене и др.

9

 

 

 

 

20. Извършена лабораторна дейност по:

- ДЗК

- ЗТЕ

- жалби

- заявки на физически и юридически лица

 

 

 

 

51

3

-

31

 

-

1

-

2