СПРАВКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИЯ ”ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” за периода от 08.12.2017г. – 14.12.2017 г.

 

 

ОТДЕЛ

ПБПЗи ЗТЕ

ДЗК

РК

ЛИ

съответ-стват

несъответ-стват

1. Проверки по писма на МЗ

 

 

 

 

 

2. Проверки

73

 

 

 

 

-   по текущ контрол

66

110

      10

 

 

-   по регистрации

7

 

    

 

 

3. Проверки по дейности

 

 

 

 

 

    - по тютюнопушене

55

59

 

 

 

-   ЗОХ /съвместни/

42

 

 

 

 

-   закрити обществени места

5

40

 

 

 

-   детски и учебни заведения

8

18

 

 

 

-   открити обществени места

 

 

 

 

 

-   оптики

 

1

 

 

 

4. Тематични проверки

 

 

 

 

 

5. Издадени предписания

 

1

4

 

 

 

6. Издадени заповеди за спиране експлоатацията или дейност на обект

 

 

 

 

 

7. Съставени актове

 

 

 

 

 

8. Жалби и сигнали от граждани или институции

6

 

 

 

 

9. Взети проби

11

3

 

 

 

10. Издадени здравни заключения за съгласуване на проекти

8

 

 

 

 

11. Участие в приемателни комисии и издаване на становища

6

 

 

1

 

 

12. Контрол на радиационните параметри на работна среда

 

 

5

 

 

13. Съгласуване на площадки на обект с източник на йонизиращи лъчения

 

 

2

 

 

14. Съгласуване на инвестиционни проекти, част “Анализ и оценка на радиационна  защита”

 

 

 

 

 

15. Анализ на радиационните параметри на факторите на жизнената среда

 

 

12

 

 

16. Оценка на учебни  разписания, здравни  анализи, хранене 

17

 

 

 

 

17. Дейности по национални  програми

3

 

 

 

 

18. Лекции, беседи, семинарни  обучения

2

 

 

 

 

19. Консултативна дейност – тютюнопушене и др.

24

 

 

 

 

20. Извършена лабораторна дейност по:

ДЗК-ЗК-МВ;ЗК-М;ЗК-Д;ЗК-К;ЗК-Б;ЗК-ВД- ЗТЕ-ЗК-В;ЗК-ВП;ЗК-МВ;ЗК

- жалби/ЗТЕ/

- заявки на физически и юридически лица/ЗТЕ/

 

 

 

 

      78

15

-

54

 

-

-

-

2