П Л А Н Подлежащи на задължителни имунизации и реимунизации в Пловдивска област през 2013г

 

 

 

Имунизации и реимунизации

 

Подлежащи

І. Новородени за БЦЖ

 

-проверка за белег след БЦЖ-7 мес.възраст

 

2. Манту на:

 

Набор 2006 – 7 г.

 

Набор 2002 – 11 г

 

Набор 1996 – 17 г

 

3. НВ ваксина

 

І прием

 

ІІ прием

 

ІІІ прием

 

4.Петкомпонентна ваксина (ДТКаПиХИБ)

 

І прием

 

ІІ прием

 

ІІІ прием

 

ІV прием

 

5. Пневмококова конюгирана ваксина

 

І прием

 

ІІ прием

 

ІІІ прием

 

ІV прием

 

6.Тетраксим (ДТКаПи)

 

Набор 2007 – 6г

 

7.Морбили, Паротит, Рубеола

 

Морбили-паротит-рубеола-13 мес.

 

Морбили-паротит-рубеола – Набор 2001-12г

 

8. Тетанус-Дифтерия-ТД

 

Набор 2001  - 12 г

 

Набор 1996– 17 г

 

Възрастни род.1988

 

Възрастни род.1978

 

Възрастни род.1968

 

Възрастни род.1958

 

Възрастни род.1948

 

Възрастни род.1938+