Обявяване на грипна епидемия в гр. Пловдив

Въпреки въведените от 20.01.2020 г. ограничителни противоепидемични мерки в лечебните заведения, касаещи профилактичните и планови дейности се отчита високо ниво на регистрираните случаи на грип и ОРЗ – заболяемост към 27.01.2020 г. – 183.20%оо при средна за страната 193.45%оо.
 
Това налага РЗИ Пловдив да обяви грипна епидемия в гр.Пловдив, считано от 28.01.2020 г.
 
Считаме, за уместно Регионално управление на образованието гр.Пловдив да създаде  организация за преустановяване на учебните занятия от 28.01 до 04.02.2020 г. вкл.
Въведените до момента ограничителни мерки продължават.Въпреки въведените от 20.01.2020 г. ограничителни противоепидемични мерки в лечебните заведения, касаещи профилактичните и планови дейности се отчита високо ниво на регистрираните случаи на грип и ОРЗ – заболяемост към 27.01.2020 г. – 183.20%оо при средна за страната 193.45%оо.
Това налага РЗИ Пловдив да  обяви грипна епидемия в гр.Пловдив, считано от 28.01.2020 г.
Считаме, за уместно Регионално управление на образованието гр.Пловдив да създаде  организация за преустановяване на учебните занятия от 28.01 до 04.02.2020г вкл.
Въведените до момента ограничителни мерки продължават.Въпреки въведените от 20.01.2020 г. ограничителни противоепидемични мерки в лечебните заведения, касаещи профилактичните и планови дейности се отчита високо ниво на регистрираните случаи на грип и ОРЗ – заболяемост към 27.01.2020 г. – 183.20%оо при средна за страната 193.45%оо.
Това налага РЗИ Пловдив да  обяви грипна епидемия в гр.Пловдив, считано от 28.01.2020 г.
Считаме, за уместно Регионално управление на образованието гр.Пловдив да създаде  организация за преустановяване на учебните занятия от 28.01 до 04.02.2020г вкл.
Въведените до момента ограничителни мерки продължават.Въпреки въведените от 20.01.2020 г. ограничителни противоепидемични мерки в лечебните заведения, касаещи профилактичните и планови дейности се отчита високо ниво на регистрираните случаи на грип и ОРЗ – заболяемост към 27.01.2020 г. – 183.20%оо при средна за страната 193.45%оо.
Това налага РЗИ Пловдив да  обяви грипна епидемия в гр.Пловдив, считано от 28.01.2020 г.
Считаме, за уместно Регионално управление на образованието гр.Пловдив да създаде  организация за преустановяване на учебните занятия от 28.01 до 04.02.2020г вкл.
Въведените до момента ограничителни мерки продължават.