НА ВНИМАНИЕТО НА ОПЛ - ваксина Тd

От 02.11.2015 г. /Понеделник/ РЗИ ще предоставя на ОПЛ  ваксина Тd.